Gebruiksaanwijzing BOSCH GCM28AW20G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GCM28AW20G. Wij hopen dat dit BOSCH GCM28AW20G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GCM28AW20G te teleladen.


BOSCH GCM28AW20G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1349 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GCM28AW20G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar alle documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar. Hoe meer koelmiddel in een apparaat aanwezig is, des te groter moet de ruimte zijn, waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht-mengsel ontstaan. de hoeveelheid koelmiddel in uw apparaat vindt u op de typeplaat in uw apparaat. [. . . ] Wanneer opstelling naast een warmtebron niet te vermijden is, gebruik dan een geschikte isolatieplaat of houd de volgende minimale afstanden aan tot de warmtebron: n n Klimaatklasse SN N ST T Aanwijzing!Wanneer het apparaat tegen de muur wordt geplaatst, dan is bij de achterwand en zijwanden een minimale afstand van 70 mm noodzakelijk. Het apparaat is binnen de kamertemperatuurgrenzen van de opgegeven klimaatklasse volledig functioneel. Wanneer een apparaat met klimaatklasse SN bij koudere kamertemperaturen wordt gebruikt, dan kan schade aan het apparaat tot een temperatuur van +5°C worden uitgesloten. Ondergrond De vloer op de opstellingsplaats mag niet meeveren, vloer eventueel versterken. Bij apparaten, die in niet-Europese landen worden gebruikt, moet worden gecontroleerd, of de opgegeven spanning en stroom overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. Waarschuwing Het apparaat mag in geen geval op een elektronische energiespaarstekker worden aangesloten. Voor het gebruik van onze apparaten kunnen sinus- en netgestuurde omvormers worden gebruikt. Netgestuurde omvormers worden bij zonne-energie installaties gebruikt, die direct op het openbare stroomnet worden aangesloten. Schepen of berghutten), die geen directe aansluiting op het openbare stroomnet hebben, moeten sinusgeregelde omvormers worden gebruikt. Apparaat aansluiten Na het opstellen van het apparaat minimaal 1 uur wachten, tot het apparaat in bedrijf wordt genomen. Tijdens het transport kan het gebeuren, dat in de compressor aanwezige olie zich in het koelsysteem afzet. Voor de eerste ingebruikname de binnenruimte van het apparaat reinigen (zie hoofdstuk ”Apparaat reinigen”). Elektrische aansluiting De contactdoos moet dicht bij het apparaat zitten en ook na het opstellen van het apparaat vrij toegankelijk zijn. Via een conform de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaarde het apparaat op 220-240 V/50 Hz wisselspanning aansluiten. " 1 “eco”‐instelling Wanneer het apparaat slechts voor een deel is gevuld (bij apparaten met scheidingswand maximaal tot de markering “e” op de scheidingswand) dan kan deze instelling worden gekozen om energie te besparen. 2 Temperatuurkiezer Voor het instellen van de vriestemperatuur , temperatuurkiezer met een munt verdraaien. Stand 1: warmste temperatuur Stand 6: koudste temperatuur 3 “alarm”‐indicatie Het rode indicatielampje brandt, wanneer het in de vriesruimte te warm is. 4 “power”­indicatie Het groene indicatielampje brandt, wanneer het apparaat is ingeschakeld. * niet bij alle modellen 1‐5 Bedieningspaneel 6 7 8 9 Interieurverlichting * Mand * Opbergvak Dooiwaterafvoer met afvoerplug 10 Typeplaat 11 Voorvriesvak * 12 Uitneembare scheidingswand * 71 nl Apparaat in gebruik nemen Apparaat inschakelen n Waarschuwings­ meldingen Temperatuuralarm Wanneer de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt (ca. -9 °C) en de diepvriesproducten gevaar lopen, dan gaat de “alarm”‐indicatie fig. Door het apparaat aan te sluiten is het ook ingeschakeld, het groene lampje fig. [. . . ] U moet de kosten voor de klantenservice zelf dragen, ook tijdens de garantieperiode!Mogelijke oorzaak Oplossing In bepaalde gevallen is het voldoende wanneer u het apparaat gedurende 5 minuten uitschakelt. Wanneer de temperatuur te hoog is, controleer dan na enkele uren, of een temperatuurverbetering heeft plaatsgevonden. Wanneer de temperatuur te laag is, controleer dan de volgende dag de temperatuur nogmaals. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GCM28AW20G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GCM28AW20G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag