Gebruiksaanwijzing BOSCH GBH 2-23 RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GBH 2-23 RE. Wij hopen dat dit BOSCH GBH 2-23 RE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GBH 2-23 RE te teleladen.


BOSCH GBH 2-23 RE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10491 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GBH 2-23 RE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de repuesto las encontrará en internet bajo: www. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden. Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd. WAARSCHUWING Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor het vergelijken van gereedschappen. Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kan in sommige gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen. de trillingsbelasting kan onderschat worden als het elektrische gereedschap regelmatig op dergelijke wijze wordt gebruikt. Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeidsperiode moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SDS-plus gereedschapopname Stofbeschermkap Vergrendelingshuls Draairichtingschakelaar Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar Aan/uit-schakelaar Omschakelaar , , Boren/hameren" Ontgrendeling voor omschakelknop , , Boren/hameren" Knop voor instelling van de diepteaanslag Diepteaanslag Extra handgreep Borgschroef voor tandkransboorhouder* Tandkransboorhouder* SDS-plus opnameschacht voor boorhouder* Afzuigopening zuigmond* Klemschroef zuigmond* Diepteaanslag zuigmond* Telescoopbuis zuigmond* Vleugelschroef zuigmond* Geleidingsbuis zuigmond* Betonboor met SDS-plus opnameschacht* Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het gereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest. Het is eveneens geschikt voor het boren zonder slag in hout, metaal, keramiek en kunststof. Elektrische gereedschappen met elektronische regeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven en het snijden van schroefdraad. Informatie over geluid en trillingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: hamerboren in beton: trillingsemissiewaarde ah =16 m/s2, onzekerheid K=2 m/s2. * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. W min-1 J min-1 mm mm mm mm mm kg 650 0­4400 0­2, 5 0­1000 SDS-plus 43 (Euro-norm) 23 68 13 30 2, 3 / II Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de extra handgreep 11. Extra handgreep draaien (zie afbeelding A) U kunt de extra handgreep 11 naar wens draaien voor een veilige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeidheid. Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep 11 tegen de wijzers van de klok in en zet de extra handgreep 11 in de gewenste stand. Vervolgens draait u het onderste greepstuk van de extra handgreep 11 met de wijzers van de klok mee weer vast. [. . . ] Als de aan/uit-schakelaar 6 vergrendeld is, drukt u de schakelaar eerst in en laat u deze vervolgens los. Toerental of aantal slagen instellen U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar 6 indrukt. Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 6 heeft een lager toerental of aantal slagen tot gevolg. overbelastingskoppeling Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt , wordt de aandrijving van de uitgaande as onderbroken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GBH 2-23 RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GBH 2-23 RE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag