Gebruiksaanwijzing BOSCH DWW 09D650/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DWW 09D650/01. Wij hopen dat dit BOSCH DWW 09D650/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DWW 09D650/01 te teleladen.


BOSCH DWW 09D650/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1538 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DWW 09D650/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ]  De ventilator van de wasemafzuigkap zuigt de keukendamp aan en leidt deze door het vetfilter en het koolstoffilter gereinigd terug naar de keuken. Als er geen koolstoffilter wordt gemonteerd, worden de reukstoffen in de keukendamp niet gebonden. De complete montageset en de ṇ 36 Vóór het eerste gebruik Belangrijke aanwijzingen: ❑ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. [. . . ] Let op: Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlambaarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed. Belangrijk: Het op tijd reinigen van de metalen vetfilters voorkomt brandgevaar dat kan ontstaan door ophoping van warmte tijdens het frituren of braden. Reiniging van de metalen vetfilters: ❑ Bij normaal bedrijf (dagelijks 1 tot 2 uur) moet de metalen vetfilter na 8 tot 10 weken worden gereinigd. Belangrijk: Zeer verzadigde vetfilters niet samen met vaatwerk reinigen.  Als de filters met de hand worden gereinigd, moeten deze eerst in een heet sopje worden gezet om het vuil los te weken. Verlichting: ❑ De verlichting kan op elk moment worden gebruikt, ook als de ventilator is uitgeschakeld. 38 Filter en onderhoud Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen: 1. Druk de blokkering van de vetfilters in de richting van de pijl in en klap de vetfilters naar beneden. Breng links en rechts van de ventilatormotor een filter met actieve kool aan en draai deze goed vast. Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Vervangen van de filters met actieve kool: ❑ Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur) moeten de filters met actieve kool ongeveer 1x per jaar worden vervangen. Bij de afvoer van afvoerlucht moeten de officiële en wettelijke voorschriften (bijv. Als de lucht wordt afgevoerd via een in gebruik verkerende rook- of afvoergasschoorsteen moet de toestemming van de bevoegde instantie worden verkregen. D Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd schoorsteenafhankelijke stookinstallaties worden gebruikt (zoals gas-, olie- of kolenstookapparaten, geisers, warmwaterbereidingsapparaten) moet voor voldoende aanvoer van lucht worden gezorgd, die nodig is voor de verbranding. Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de onderdruk van 4 Pa (0, 04 mbar) in de opstellingsruimte van de stookinstallatie niet wordt overschreden. Luchtaanvoer-/ luchtafvoersleuven in de muur of door andere technische maatregelen, zoals wederzijdse vergrendeling e. Wanneer er onvoldoende lucht wordt aangevoerd, bestaat er vergiftigingsgevaar door teruggezogen verbrandingsgassen. Alleen een muurkast voor luchttoevoer en luchtafvoer is geen waarborg voor het aanhouden van de grenswaarde. Opmerking: bij de beoordeling moet altijd de complete ventilatie van de woning in acht worden genomen. Bij het gebruik van kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau en gasfornuis, wordt deze regel niet toegepast. Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtcirculatie en actieve-koolfilter is het gebruik zonder beperking mogelijk. 42 Voor de montage Bij gebruik met luchtafvoer moet in de wasemafzuigkap een terugsklep worden ingebouwd, als deze niet in de afvoerbuis of in de muurkast aanwezig is. [. . . ] Als scheidingsvoorzieningen gelden schakelaars met een contactopening van meer dan 3 mm en uitschakeling met alle polen. Als de elektriciteitskabel van het apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de klantenservice van de fabrikant of door een gekwalificeerd vakman, om gevaren te voorkomen. Deze wasemafzuigkap voldoet aan de EGbepalingen voor radio-ontstoring. De desbetreffende toebehorennummers vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DWW 09D650/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DWW 09D650/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag