Gebruiksaanwijzing BOSCH DWB067A52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DWB067A52. Wij hopen dat dit BOSCH DWB067A52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DWB067A52 te teleladen.


BOSCH DWB067A52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (175 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DWB067A52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor reiniging aan de buitenkant van gelakte apparaten dient een doek te worden gebruikt die vochtig gemaakt is in lauw water en een neutraal reinigingsmiddel; voor reiniging aan de buitenkant van apparaten van staal, koper of messing wordt het gebruik van specifieke producten aangeraden, volgens de instructies op het product zelf; voor de reiniging van de binnenkant van het apparaat moet een doek (of kwast) worden gebruikt die is ondergedompeld in gedenatureerde ethylalcohol. NEDERLANDS OPGELET De afstand tussen het draagvlak van de pannen op de kookplaat en de onderkant van de wasemkap moet minstens 65 cm zijn. Als de instructies voor de installatie van de kookplaat een grotere afstand specificeren, moet deze in aanmerking genomen worden. De luchtafvoer van dit apparaat niet aansluiten op een buis (pijp) die reeds gebruikt wordt voor de luchtafvoer van niet elektrische apparatuur (centrale verwarmingsinstallaties, radiatoren, geiser, enz. [. . . ] De luchtafvoer van dit apparaat niet aansluiten op een buis (pijp) die reeds gebruikt wordt voor de luchtafvoer van niet elektrische apparatuur (centrale verwarmingsinstallaties, radiatoren, geiser, enz. Voor de lozing van de af te voeren lucht de voorschriften van de bevoegde autoriteit in acht nemen. Verder moet de af te voeren lucht niet via een holte in de muur verwijderd worden, tenminste wanneer deze holte niet voor dit doel bestemd is. Voorzie de ruimte van een goede ventilatie indien de kap gelijktijdig wordt gebruikt met andere, niet elektrische apparaten (gas-, olie, kolenkachels, enz. , om te voorkomen dat de afvoergassen van de warmtebron worden aangezogen. De ruimte moet daarom voorzien zijn van een rechtstreekse luchttoevoer, die voor een konstante verse luchtaanvoer zorgt. Todas las versiones cuentan con funcionamiento automático del motor mediante apertura y cierre de la portezuela frontal. 1) worden de lucht en dampen die door het apparaat worden afgevoerd gezuiverd door de koolstoffilters (of polyurethaan filters) en weer teruggebracht in het vertrek. 2) worden de dampen en keukengeuren rechtstreeks naar buiten afgevoerd door een afvoerpijp door de wand/het plafond. Het gebruik van koolstoffilters (of polyurethaanfilters) is dan dus niet meer nodig. 15P); voor de montage, plaats hem aan de binnenkant van het rooster, vastzetten met de metalen bijgeleverden filter-klemmen (Afb. Gebruik voor de werking in de afzuigversie een flexibele slang die de flens van het apparaat verbindt met de luchtafvoeropening (die al eerder gemaakt is); gebruik voor de filterversie een flexibele slang die de flens van het apparaat met de bovenkant van het bovenkastje verbindt. Hermonteer na de installatie het voordeurtje weer en breng de elektrische aansluiting tot stand. WERKING LET OP: voor de juiste werking van de Leds die het zichtbare alarm van de vetfilters vormen, moet de motor ALTIJD worden uitgeschakeld door op de knop B= schakelaar ON/OFF motor te drukken. Het is dus niet voldoende het apparaat uit te zetten door het paneel te sluiten. Alle versies hebben een automatische werking van de motor door opening en sluiting van het voordeurtje. C = snelheidsschakelaar; als deze voor de twee keer wordt ingedrukt, wordt de timer geactiveerd en wordt de motor na 10 minuten uitgeschakeld: de bijbehorende led knippert gedurende deze hele tijd. B = motorschakelaar; stand 0: motor uit; stand 1-2-3: motor aan op de eerste, tweede en derde snelheid. 18): de antie-vetfilters moeten circa elke 30 werkings-uren gereinigt worden (alle control-lampjes knipperen tegelijkertijd). Voor het wegnemen van het filter: het voordeurtje openen door het naar voren te trekken en de filters wegnemen door de klemnaar boven te drukken in overeenkomst met het handvat. [. . . ] 18): de antie-vetfilters moeten circa elke 30 werkings-uren gereinigt worden (alle control-lampjes knipperen tegelijkertijd). Voor het wegnemen van het filter: het voordeurtje openen door het naar voren te trekken en de filters wegnemen door de klemnaar boven te drukken in overeenkomst met het handvat. Eenmaal de schonen filters teruggemonteerd, op een van de snelheids-schakelaars drukken zodat het tellen opnieuw begint. 19N): dit filter is van metaal en is aan de binnenkant van het metalen rooster geplaatst; het filter moet circa elke 30 werkings-uren gereinigt worden (alle controle-lampjes knipperen tegelijkertijd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DWB067A52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DWB067A52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag