Gebruiksaanwijzing BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL. Wij hopen dat dit BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL te teleladen.


BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13083 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plak over de Duitse tekst van het waarschuwingsplaatje de meegeleverde sticker in uw eigen taal voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt. Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand. Dit meetgereedschap brengt laserstraling van laserklasse 2 volgens EN 60825-1 voort. De laserbril dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar biedt geen bescherming tegen de laserstralen. [. . . ] De laserstraal blijft in deze instelling ook tussen de metingen ingeschakeld. Voor het meten is slechts éénmaal indrukken van de toets Meten 9 noodzakelijk. Druk voor het uitschakelen van de permanente laserstraal opnieuw op de toets 12 of schakel het meetgereedschap uit. Als het meetgereedschap opnieuw wordt ingeschakeld, bevindt het zich in de normale modus. Duurmeting (zie afbeelding E) De duurmeting dient voor het aftekenen van maten, bijvoorbeeld uit bouwtekeningen. Bij de duurmeting kan het meetgereedschap relatief ten opzichte van het doel worden verplaatst, waarbij de meetwaarde ongeveer elke 0, 5 seconden wordt geactualiseerd. U kunt zich bijvoorbeeld van een muur verwijderen tot aan de gewenste afstand. Druk voor duurmetingen op de toets 4 tot in het display de indicatie voor duurmeting verschijnt. Beweeg het meetgereedschap tot de gewenste afstand onder in het display wordt weergegeven. Als u de duurmeting eerder wilt beëindigen, kunt u door het indrukken van de toets 4 of 5 van meetfunctie veranderen. Indirecte lengtemeting (zie afbeelding F) De indirecte lengtemeting dient voor het meten van afstanden die niet rechtstreeks kunnen worden gemeten, omdat een obstakel de laserstraal belemmert of omdat er geen doeloppervlak als reflector beschikbaar is. Correcte resultaten worden alleen bereikt als laserstraal en gezochte afstand een nauwkeurige rechte hoek vormen (stelling van Pythagoras). Druk voor indirecte lengtemetingen op de toets 5 tot in het display de indicatie voor de indirecte lengtemeting verschijnt. Let erop dat de afstand A en de gezochte afstand C een rechte hoek vormen. Let erop dat het referentiepunt van de meting (bijvoorbeeld achterkant van het meetgereedschap) bij beide metingen nauwkeurig op dezelfde plaats is. Na afsluiting van de tweede meting wordt de afstand C automatisch berekend. De laatste afzonderlijke meetwaarde staat onder in het display, het eindresultaat C boven. Lengtemeting Druk voor lengtemetingen op de toets 4 tot in het display de indicatie voor lengtemeting verschijnt. Druk eenmaal op de toets Meten 9 om de laserstraal te richten en druk opnieuw om te meten. Oppervlaktemeting Druk voor oppervlaktemetingen op de toets 5 tot in het display de indicatie voor oppervlaktemeting verschijnt. Meet vervolgens lengte en breedte na elkaar, net als bij een lengtemeting. Na afsluiting van de tweede meting wordt de oppervlakte automatisch berekend en weergegeven. [. . . ] Meetgereedschappen, toebehoren en verpakkingen dienen op een voor het milieu verantwoorde manier te worden hergebruikt. Alleen voor landen van de EU: Gooi meetgereedschappen niet bij het huisvuil. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare meetgereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Accu's en batterijen: Gooi accu's of batterijen niet bij het huisvuil en evenmin in het vuur of het water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DLE-50 PROFESSIONAL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag