Gebruiksaanwijzing BOSCH DHU672UFF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHU672UFF. Wij hopen dat dit BOSCH DHU672UFF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHU672UFF te teleladen.


BOSCH DHU672UFF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2022 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH DHU672UFF (1560 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHU672UFF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit toestel is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. [. . . ] Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken. – Wanneer er gas-kookzones ingeschakeld zijn waar geen kookgerei op staat, wordt er tijdens het gebruik zeer veel warmte ontwikkeld. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken. – Bij gelijktijdig gebruik van meerdere gaskookzones ontwikkelt zich een grote warmte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken. Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Een grote brander met meer dan 5kW (wok) komt overeen met het vermogen van twee gasbranders. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Schakel het apparaat wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Bij de klantenservice of in speciaalzaken zijn speciale schoonmaakmiddelen voor roestvrij staal verkrijgbaar. Gelakte oppervlakken Warm zeepsop: met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en een zachte doek nadrogen. Warm zeepsop: met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en een zachte doek nadrogen. risico van beschadiging van de elektronica doordat er vocht kan binnendringen. Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Schoonmaakmiddelen Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen beschadigd raken, dient u zich te houden aan de opgaven in de tabel. Gebruik ■ ■ ■ ■ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen, geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes, geen hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. Bedieningselementen Was nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik goed uit. Neem alle aanwijzingen en waarschuwingen in acht die bij de reinigingsmiddelen vermeld worden. 20 Metalen vetfilter reinigen Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. [. . . ] Bij vervanging van de lampen staan de contacten van de lampfitting onder stroom. Trek voordat u tot vervanging overgaat de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Gebruik alleen verlichtingsproducten van hetzelfde type en met hetzelfde vermogen (zie ook de lampfitting of het typeplaatje). Halogeenlampen met sokkelschroef vervangen : Kans op een elektrische schok! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHU672UFF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHU672UFF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag