Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565B/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565B/03. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 565B/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565B/03 te teleladen.


BOSCH DHL 565B/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 565B/03INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. De afzuigkap wordt geleverd in de filterende versie met interne luchtcirculatie (koolstoffilter meegeleverd) maar, door het koolstoffilter te verwijderen, kan hij tevens als afzuigend apparaat met afvoer naar buiten gebruikt worden. gebruik als afzuigkap · De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). Bij normaal gebruik moet het koolfilter elke 4 maanden worden vervangen. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. Maak alle plastic onderdelen schoon met een zachte doek bevochtigd met lauw water en een neutraal reinigingsmiddel. Oebehoren/Montagemateriaal Toebehoren/Montagemateriaal 2 inzetstukken voor schroevendraaiers (om schroeven van het type torx vast te draaien) 1 verbindingsring 1 luchtgeleider 1 rookkanaalbeugel 6 pluggen Ø 8 mm (voor bevestiging aan de muur) 6 schroeven 5x45 (voor bevestiging aan de muur) 2 sluitringen 4 schroeven 2, 9 x 6, 5 (om het bovenste schouwdeel te bevestigen + voor montage van de luchtgeleider). Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur elektro-installateur De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. [. . . ] Opmerking: Boor altijd alle gaten aangegeven op de boormal: de 2 bovenste gaten dienen om de kap vast te haken terwijl de onderste gaten dienen voor de definitieve bevestiging. Bevestig de draagbeugel van de schouwdelen aan de muur aansluitend aan het plafond, gebruik de draagbeugel als boormal (indien aanwezig, moet de kleine uitsparing op het steunstuk samenvallen met de eerder op de muur getrokken lijn) en teken met een potlood 2 gaten, boor de gaten, steek er 2 pluggen in. Bevestig de draagbeugel van de schouwdelen aan de muur met 2 schroeven. In de vrij gebleven onderste gaten, steek de schroeven (en (schijfjes) voor de definitieve bevestiging in en draai ze vast (VERPLICHT vervolVERPLICHT! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 565B/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 565B/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag