Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565B/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565B/02. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 565B/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565B/02 te teleladen.


BOSCH DHL 565B/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 565B/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). Model EFCR 90441 is uitsluitend ontworpen voor gebruik als afzuigkap met aansluiting op een extern afzuigsysteem. De afvoerbuis van het apparaat mag niet aangesloten worden op een rookkanaal van andere apparaten die door andere energiebronnen dan de elektrische energie (zoals een boiler of een haard) gevoed worden. De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Ook de frontplaten moeten elke 4 weken handmatig met een neutraal sopje gereinigd worden. Om het vetfilter te bereiken eerst de frontplaten die het bedekken verwijderen. erwijderen frontplaten ontplaten: Verwijderen van de frontplaten · De frontplaat optillen, naar boven draaien en losmaken. Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar beneden en trek de cassette dan naar buiten. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Reinigen Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). Het koolfilter aan de achterkant van de vetfilters aanbrengen en met de beide draden vastzetten. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). [. . . ] Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. Alle kunststof onderdelen schoonmaken met een zachte doek bevochtigd met lauw water en een neutraal reinigingsmiddel. Koolfilter type 14 afstandsbediening RM 7000 Telescoopschouwen (staal - alleen voor afzuigkap) K 8400 M Telescoopschouwen (aluminium - alleen voor afzuigkap) K 8400-A Externe Externe motor (voor externe installatie) EFM0400 Externe Externe motor (voor interne installatie) EFM 0410 *Externe *Externe motor (voor externe installatie) *Externe *Externe motor (voor interne installatie) oebehoren/Montagemateriaal Toebehoren/Montagemateriaal 1 luchtgeleider 1 bevestigingsbeugel voor de motorgroep 2 afvoerbuizen Ø 150 mm (hoog en laag) 4 schroeven 5 x 45 mm 4 pluggen Ø 8 mm 2 schroeven M5x18 2 schroeven 3, 5 x 9, 5 2 schroeven 3, 5 x 32 2 doppen 1 rubber strip 2 afstandstukken Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur elektro-installateur De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 565B/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 565B/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag