Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555BCH/05 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555BCH/05. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 555BCH/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555BCH/05 te teleladen.


BOSCH DHL 555BCH/05 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 555BCH/05INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor de afvoer naar buiten moet u zich houden aan de geldende voorschriften die van toepassing zijn in uw land. Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: - Controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. - Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden vervangen door een andere kabel of een speciale kabelcombinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische servicedienst. [. . . ] A) Probeer niet om de filters te controleren terwijl de afzuigkap werkt. B) Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan als de verlichting lang aan is of kort daarna. D) Voorkom open vlammen, deze zijn schadelijk voor de filters en brandgevaarlijk. E) Controleer voortdurend gebakken waren om te voorkomen dat hete olie vlam vat. F) Voor elke willekeurige onderhoudsbeurt moet men de elektrische energie afschakelen. G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben. I) Als de afzuigkap tegelijk met andere apparaten wordt gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden, moet het vertrek goed worden geventileerd. L) Als de reinigingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de handleiding loopt u het INSTALLATIE INSTRUCTIES De werkzaamheden m. € Elektrische aansluiting: Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te worden. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker bereikbaar is. De filters moeten op de afzuiggroep aangebracht worden, aan de binnenkant van de kap, en daarop gecentreerd worden door ze 90 graden te draaien tot ze vastklikken (Afb. Voert men de aanwijzingen betreft de vervanging of het wassen niet op, dan kan er brandgevaar optreden in de vetfilters. € De koolstoffilters zuiveren de lucht die weer in de ruimte teruggevoerd wordt. De filters kunnen niet gereinigd of geregenereerd worden en moeten minimaal eens in de vier maanden vervangen worden. De koolstofverzadiging hangt af van een al dan niet intensief gebruik van de afzuigkap, van het type keuken en van de regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden. € Reinig de afzuigkap regelmatig van binnen en van buiten met behulp van een doek gedrenkt in spiritus of in een neutraal, niet schurend afwasmiddel. € De verlichtingsinstallatie is ontworpen om gebruikt te worden tijdens het koken en niet voor langdurige verlichting van de omgeving. 6): Om de halogeenlampen B te vervangen moet men het glaasje C verwijderen door een voorwerp als hefboom in de daarvoor bestemde spleten te steken. Wanneer deze knop bediend wordt terwijl de afzuigkap in stand 3 staat, wordt de intensiefstand ingesteld. Dit houdt in dat de afzuigkap gedurende 10 minuten op vol vermogen zal werken, waarna hij automatisch terugkeert naar stand 3. Als de Timer functie actief is zal op het display het decimale punt knipperen. [. . . ] De Timer kan niet worden ingeschakeld als de functie intensieve snelheid is geactiveerd. Als, wanneer het apparaat uit is, de toets E 2 seconden lang wordt ingedrukt, wordt de functie “clean air” geactiveerd. Deze functie schakelt de motor elk uur 10 minuten lang op de eerste snelheid in. Als deze functie is geactiveerd zullen de zijgedeeltes op het display een draaiende beweging maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 555BCH/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 555BCH/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag