Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555BCH/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555BCH/01. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 555BCH/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555BCH/01 te teleladen.


BOSCH DHL 555BCH/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 555BCH/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. [. . . ] De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 14 Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie. Uitvoering als afzuigend apparaat De afzuigkap is voorzien van een boven luchtafvoer B1 en, naar keuze, ook van een achterafvoer B2*, voor de buitenafvoer van rook. De meest geschikte kiezen en de bijgeleverde flens C opdoen, de ongebruikte opening altijd met dop D*, indien voorzien, sluiten. Opmerking: op enkele modellen wordt de bovenste luchtafvoer opening B1 gesloten geleverd: Druk hard om het vooraf geperforeerde deel op de afvoeropening los te maken en te verwijderen. Het geperforeerde deel kan niet meer teruggeplaatst worden, verwijder het deel alleen als u zeker bent van de uit te voeren installatie. Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. Het koolstofmatje in de daarvoor bestemde ruimte plaatsen en bevestigen door de knop O 90° te draaien, de deksel sluiten. Rond (V1-V2-V3- verschillende modellen): Bajonetsluiting in het midden plaatsen ter bedekking van het rooster dat dient als bescherming van de motor, zorgen dat de verwijspunten X1 of X2 of X3 op de koolstoffilter overeenkomen met de punten Y1 of Y2 op de leiding, daarna met de klok meedraaien; in geval van demontage in de tegengestelde richting draaien, indien van lipje Z voorzien dit van te voren lichtjes omhoog doen. Halogeenlamp vervanging - Open de lampruimte – haal de bescherming weg door het op te lichten met een kleine schroevendraaier of iets dergelijks. Gebruik alleen halogeenlampjes van 20W max (G4), en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de lampjes goed op hun plaats zitten alvorens de assistentiedienst te bellen. Indien binnen een steunrooster geplaatst dan kan deze een van de volgende types zijn: papieren filter deze moet een keer in de maand vervangen worden of wanneer de bovenkant ervan van kleur verandert, als de kleur uit het rooster zichtbaar is. Sponzen filter deze moet met warm zeepwater een keer in de maand gewassen worden en om de 5/6 wasbeurten vervangen worden. Metalen filter deze moet een keer in de maand gereinigd worden met niet agressieve schoonmaakmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine met lage wastemperatuur en een korte wascyclus. [. . . ] Sponzen filter deze moet met warm zeepwater een keer in de maand gewassen worden en om de 5/6 wasbeurten vervangen worden. Metalen filter deze moet een keer in de maand gereinigd worden met niet agressieve schoonmaakmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine met lage wastemperatuur en een korte wascyclus. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. Om de vetfilter te bereiken het rooster openen door middel van de haken P en uit de sluitingen R1 of R2 verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 555BCH/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 555BCH/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag