Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555B/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555B/04. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 555B/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555B/04 te teleladen.


BOSCH DHL 555B/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 555B/04INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. oNDERHOUD · Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. [. . . ] Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen (Brandgevaar). Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 1 1 Productonderdelen Wasemkap compleet met: Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Reductieflens ø 150-120 mm Toom met Klep Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat Installatieonderdelen Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw Draagbeugel verbindingsstuk Pluggen Schroeven 4, 2 x 44, 4 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Documentatie Gebruiksaanwijzing Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op 330 mm boven de horizontale referentielijn. Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wa-semkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. Trek de volgende lijnen op de wand: · Een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · Een horizontale lijn op: 650 mm min. De Delay functie kan geactiveerd worden als het toestel UIT staat, of als het werkt op de 1ste, 2de of 3de snelheid; U kan de functie voortijdig uitschakelen door eender welke toets (T) in te drukken, met uitzondering van toets T3. De vertraagde uitschakeling gebeurt volgens het volgende schema: 1° snelheid / UIT = 20 minuten 2° snelheid = 15 minuten 3° snelheid = 5 minuten Led brandt Led knippert Na afloop van deze 5 minuten, schakelt het toestel over op de daarvoor ingestelde snelheid. Als U de wasemkap meteen instelde in de intensieve snelheid, dan schakelt het systeem na 5 minuten over op de eerste snelheid. Als U deze toets gedurende 4 seconden ingedrukt houdt, Led brandt wordt het alarmsignaal voor de filters hernomen en begint toets T1 te knipperen. Signaleert het alarm verzadiging metalen vetfilters, wat inhoudt dat deze moeten worden schoongemaakt. dit alarm wordt geactiveerd na 100 effectieve werkingsuren van de wasemkap. Signaleert, wanneer hij geactiveerd wordt, het alarm verzadiging actieve koolstoffilter, wat inhoudt dat deze filter moet worden vervangen; ook moeten de metalen vetfilters worden schoongemaakt. Druk gedurende minstens 4 seconden op toets F, tot de led van toets T1 knippert ter bevestiging. schoonmaken filters · De filters moeten om de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden schoongemaakt. [. . . ] Druk gedurende minstens 4 seconden op toets F, tot de led van toets T1 knippert ter bevestiging. schoonmaken filters · De filters moeten om de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden schoongemaakt. Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tergelijkertijd omlaag te trekken. Was de filters af zonder ze te vouwen en laat ze drogen alvorens ze weer terug te plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 555B/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 555B/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag