Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555B/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555B/02. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 555B/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 555B/02 te teleladen.


BOSCH DHL 555B/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 555B/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. [. . . ] Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. Veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen. Maak alle plastic onderdelen schoon met een zachte doek bevochtigd met lauw water en een neutraal reinigingsmiddel. Oebehoren/Montagemateriaal Toebehoren/Montagemateriaal 1 montagesteun 1 flens Ø 120 mm 6 schroeven 3, 9 x 32 mm (voor de bevestiging aan de muur) 6 pluggen Ø 6 mm (voor de bevestiging aan de muur) 2 Schroevendraaier bits (om de schroeven type TORX vast te draaien). Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur elektro-installateur De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. De voedingskabel moet door de bevoegde technische assistentie dienst worden vervangen om ieder risico te voorkomen. [. . . ] De voedingskabel moet door de bevoegde technische assistentie dienst worden vervangen om ieder risico te voorkomen. Verwijder de 2 achterste schroeven C die de schoorsteen aan de kap bevestigen. Alleen voor de afzuigversie: We raden u aan de schoorsteen volledig te verwijderen en hem zodanig te monteren dat de openingen voor de luchtcirculatie in de filterversie niet zichtbaar zijn als de installatie compleet is. Alleen voor de filterversie: Controleer dat de schoorsteen zodanig is geïnstalleerd dat de openingen voor de luchtcirculatie naar boven wijzen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 555B/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 555B/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag