Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 545S/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 545S/02. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 545S/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 545S/02 te teleladen.


BOSCH DHL 545S/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 545S/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een veilige werking dient u te zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. Voor de afvoer naar buiten moet u zich houden aan de geldende voorschriften die van toepassing zijn in uw land. Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: - Controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. [. . . ] De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker bereikbaar is. In het geval van een rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar plaatsen met een minimale opening tussen de contacten van 3 mm. Deze schakelaar moet berekend zijn op de belasting vermeld op het typeplaatje en moet aan de geldende voorschriften voldoen. € De minimumafstand tussen het oppervlak dat de pannen op het fornuis ondersteunt en de onderkant van de afzuigkap moet minstens 65 cm (Afb. 5) bedragen Indien een verbindingsbuis bestaande uit twee of meer delen gebruikt wordt, dan moet het bovenste gedeelte aan de buitenkant van het onderste gedeelte zitten. Sluit de afvoer van de afzuigkap niet aan op een leiding waardoor warme lucht circuleert of die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die door een andere energiebron dan elektrische energie gevoed worden. Voordat - 21 - u verder gaat met de montage dient u, om het apparaat makkelijker te kunnen verplaatsen, de anti-vetfilter(s) te verwijderen (Afb. Bij montage van het apparaat in de afzuigversie dient u voor een gat voor de luchtafvoer te zorgen. € We raden u aan een luchtafvoerbuis te gebruiken met eenzelfde diameter als die van de luchtafvoeropening. Het gebruik van een reduceerelement zou de prestaties van het product kunnen beperken en het lawaai kunnen doen toenemen. Als de Timer functie actief is zal op het display het decimale punt knipperen. - Als, wanneer het apparaat uit is, de toets E 2 seconden lang wordt ingedrukt, wordt de functie “clean air” geactiveerd. Deze functie schakelt de motor elk uur 10 minuten lang op de eerste snelheid in. Als deze functie is geactiveerd zullen de zijgedeeltes op het display een draaiende beweging maken. Zodra deze tijd is verstreken gaat de motor uit en verschijnt op het display de letter “C” totdat, na weer 50 minuten, de motor opnieuw voor 10 minuten gaat draaien, enzovoort. € Vetfilters/koolstoffilters verzadigd: - Als het display C knippert en de ventilatiesnelheid wordt afgewisseld met de letter F (bv. - Als het display C knippert en de ventilatiesnelheid wordt afgewisseld met de letter A (bv. 1 en A) dienen de GEBRUIK EN ONDERHOUD • We raden aan het apparaat aan te zetten voordat u met de bereiding begint van elke willekeurige maaltijd. We raden u aan het apparaat 15 minuten aan te laten nadat het eten bereid is, voor een optimale luchtverversing. De goede werking van de afzuigkap hangt af van een regelmatig en correct onderhoud; in het bijzonder moet men aandacht besteden aan het vetfilter en aan het filter met actieve koolstof. € Het vetfilter dient voor het tegenhouden van de vetdeeltjes die in de lucht circuleren, en raakt daarom oververzadigd na onvoorzienbare perioden, afhankelijk van het gebruik van - 22 - koolstoffilters te worden vervangen. [. . . ] Na het verstrijken van deze tijd gaat de motor uit en blijft de led van toets F permanent branden tot na 50 minuten de motor opnieuw van start gaat bij de eerste snelheid en de leds van de toetsen F en C weer gedurende 10 minuten knipperen, enz. Door op ongeacht welke toets te drukken, met uitzondering van de lichten, keert de kap onmiddellijk terug naar de gewone werking (drukt u bijvoorbeeld op toets D dan wordt de functie “clean air” gedeactiveerd en gaat de motor onmiddellijk over naar de 2de snelheid. Als het schone filter weer op zijn plaats zit dient u een reset uit te voeren van het elektronische geheugen door circa 5 seconden op de toets A te drukken, totdat deze stopt met knipperen. Om de halogeenlampen B te vervangen moet men het glaasje C verwijderen door een voorwerp als hefboom in de daarvoor bestemde spleten te steken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 545S/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 545S/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag