Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/03. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 535C/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/03 te teleladen.


BOSCH DHL 535C/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 535C/03INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: - controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. - Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden vervangen door een andere kabel of een speciale kabelcombinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische servicedienst. En stekker met zekering 3A of aan de twee draden van de tweefase beschermd met een 3A zekering. [. . . ] A) Probeer niet om de filters te controleren terwijl de afzuigkap werkt B) Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan als de verlichting lang aan is of kort daarna. G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben. I) Als de afzuigkap tegelijk met andere apparaten wordt gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden, moet het vertrek goed worden geventileerd. L) Als de reinigingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de handleiding loopt u het risico dat er brand uitbreekt. € Elektrische aansluiting Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te worden. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker bereikbaar is. In het geval van een rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar plaatsen met een minimale opening tussen de contacten van 3 mm. Deze schakelaar moet berekend zijn op de belasting vermeld op het typeplaatje en moet aan de geldende voorschriften voldoen. € De minimumafstand tussen het oppervlak dat de pannen op het fornuis ondersteunt en de onderkant van de afzuigkap moet minstens 65 cm (Afb. Deze microschakelaar heeft geen invloed op het activeren van de lichten, die aan moet worden gestoken m. Als het telescopische schuifpaneel wordt gesloten met de snelheid op 2 zal het, bij een volgende opening, opnieuw van start gaan met dezelfde snelheid waarmee het was afgesloten. Voor u de gloeilamp vervangt moet u eerst het vetfilter verwijderen, zoals aangegeven in (Afb. Om de halogeenlampen B te vervangen moet men het glaasje C verwijderen door een voorwerp als hefboom in de daarvoor bestemde spleten te steken. tECHNISCHE SERVICEDIENST Voor u de technische servicedienst inschakelt. Indien u product niet juist functioneert, raden wij u aan: - te controleren of de stekker goed in het stopcontact zit. Indien u de oorzaak van de onjuiste werking niet kunt vinden: schakel het apparaat uit, sleutel niet aan het apparaat, en schakel de Technische Servicedienst in. Het is van groot belang dat u de code van het product en het registratienummer (16 nummers, die beginnen met het cijfer 3) doorgeeft aan de Technische Servicedienst dat u op het garantiecertificaat terugvindt, of op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Op deze wijze kunt u voorkomen dat de monteur onnodig langskomt en bespaart u de voorrijkosten. dE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE BOVENSTAANDE VOORSCHRIFTEN. [. . . ] GEBRUIK EN ONDERHOUD • We raden aan het apparaat aan te zetten voordat u met de bereiding begint van elke willekeurige maaltijd. We raden u aan het apparaat 15 minuten aan te laten nadat het eten bereid is, voor een optimale luchtverversing. De goede werking van de afzuigkap hangt af van een regelmatig en correct onderhoud; in het bijzonder moet men aandacht besteden aan het vetfilter en aan het filter met actieve koolstof. € Het vetfilter dient voor het tegenhouden van de vetdeeltjes die in de lucht circuleren, en raakt daarom oververzadigd na onvoorzienbare perioden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 535C/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 535C/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag