Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/02. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 535C/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/02 te teleladen.


BOSCH DHL 535C/02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 535C/02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een veilige werking dient u te zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. Voor de afvoer naar buiten moet u zich houden aan de geldende voorschriften die van toepassing zijn in uw land. Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: - Controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. [. . . ] En stekker met zekering 3A of aan de twee draden van de tweefase beschermd met een 3A zekering. In bepaalde omstandigheden kunnen huishoudelijke apparaten gevaarlijk zijn. A) Probeer niet om de filters te controleren terwijl de afzuigkap werkt B) Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan als de verlichting lang aan is of kort daarna. G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben. Elektrische aansluiting Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te worden. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker bereikbaar is. In het geval van een rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar plaatsen met een minimale opening tussen de contacten van 3 mm. Deze schakelaar moet berekend zijn op de belasting vermeld op het typeplaatje en moet aan de geldende voorschriften voldoen. € De minimumafstand tussen het oppervlak dat de pannen op het fornuis ondersteunt en de onderkant van de afzuigkap moet minstens 65 cm (Afb. 10) bedragen Indien een verbindingsbuis bestaande uit twee of meer delen gebruikt wordt, dan moet het bovenste gedeelte aan de buitenkant van het onderste gedeelte zitten. De goede werking van de afzuigkap hangt af van een regelmatig en correct onderhoud; in het bijzonder moet men aandacht besteden aan het vetfilter en aan het filter met actieve koolstof. € Het vetfilter dient voor het tegenhouden van de vetdeeltjes die in de lucht circuleren, en raakt daarom oververzadigd na onvoorzienbare perioden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat. - Om eventueel brandgevaar te voorkomen dient u maximaal om de 2 maanden het vetfilter te wassen. Voert men de aanwijzingen betreft de vervanging of het wassen niet op, dan kan er brandgevaar optreden in de vetfilters. € De koolstoffilters zuiveren de lucht die weer in de ruimte teruggevoerd wordt. De filters kunnen niet gereinigd of geregenereerd worden en moeten minimaal eens in de vier maanden vervangen worden. De koolstofverzadiging hangt af van een al dan niet intensief gebruik van de afzuigkap, van het type keuken en van de regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden. € Reinig de afzuigkap regelmatig van binnen en van buiten met behulp van een doek gedrenkt in spiritus of in een neutraal, niet schurend afwasmiddel. € De verlichtingsinstallatie is ontworpen om gebruikt te worden tijdens het koken en niet voor langdurige verlichting van de omgeving. Om de halogeenlampen B te vervangen moet men het glaasje C verwijderen door een voorwerp als hefboom in de daarvoor bestemde spleten te steken. 9B) med iys zijn de symbolen hieronder weergegeven: A = knop LICHT B = knop UIT C = knop EERSTE SNELHEID D = knop TWEEDW DERDE SNELHEID E = knop DERDE SNELHEID F = knop TIMER AUTOMATISCHE ONDERBREKING na 15 - 21 - minuten - Door 2 seconden op toets F te drukken (met uitgeschakelde kap) wordt de functie “clean air” geactiveerd. [. . . ] 9B) med iys zijn de symbolen hieronder weergegeven: A = knop LICHT B = knop UIT C = knop EERSTE SNELHEID D = knop TWEEDW DERDE SNELHEID E = knop DERDE SNELHEID F = knop TIMER AUTOMATISCHE ONDERBREKING na 15 - 21 - minuten - Door 2 seconden op toets F te drukken (met uitgeschakelde kap) wordt de functie “clean air” geactiveerd. Deze functie schakelt om het uur de motor 10 minuten in bij de eerste snelheid. Zodra de functie geactiveerd wordt start de motor bij de 1e snelheid, gedurende 10 minuten. Na het verstrijken van deze tijd gaat de motor uit en blijft de led van toets F permanent branden tot na 50 minuten de motor opnieuw van start gaat bij de eerste snelheid en de leds van de toetsen F en C weer gedurende 10 minuten knipperen, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 535C/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 535C/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag