Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/01. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 535C/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 535C/01 te teleladen.


BOSCH DHL 535C/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 535C/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd er rekening mee dat één van de aslijnen van de mal precies goed moet zitten ten opzichte van de aslijn van de bedieningselementen van de afzuigkap. Maak de beugel met de meegeleverde schroeven en de pluggen aan het plafond vast (Afb. 3); let hierbij goed op omdat de plaatsing van de beugel bepalend is voor de uiteindelijke plaats van het apparaat: de kant met uitsparing B correspondeert met de zijde tegenover de bedieningen. Monteer de plaat van de elektrische installatie door hem vast te zetten met 2 schroeven en 2 metalen schijfjes (Afb. [. . . ] Stel de hoogte van het uitschuifbare frame door middel van de vier bevestigingsschroeven C (Afb. 6) af waarbij u er rekening mee moet houden dat de hoogte van de afzuigkap 45 mm bedraagt en dat de afstand van de afzuigkap ten opzichte van de kookplaat minimaal 650 mm moet bedragen (Afb. Neem de bovenste buis (die met de ronde uitsparingen) en steek hem in het uitschuifbare frame, met de uitsparingen boven; zet de buis vast aan de beugel met 2 schroeven (Afb. Neem de onderste pijp en steek hem erin, op dezelfde wijze als u met de andere deed; doe hem naar boven lopen en bevestig hem in deze positie met plakband (Afb. 10H) en monteer hem op het luchtuitvoergat van de kap door een lichte druk uit te oefenen. Bevestig de kap met de 4 (meegeleverde) schroeven aan het uitschuifbare frame – Afb. breng door middel van het elektrische snoer de elektrische aansluiting tot stand. Haal de tape eraf en laat de onderste pijp naar beneden zakken en laat hem voorzichtig op het apparaat steunen. Filtreerversie: Zet het uitschuifbare frame vast aan de beugel met de 4 schroeven (meegeleverd), en laat de elektrische voeding door het gat in de beugel passeren (Afb. Stel de hoogte van het uitschuifbare frame door middel van de vier bevestigingsschroeven C (Afb. Geeft de ingestelde snelheid weer; geeft de gevoeligheid van de sensor weer. Om de Air Refresh-functie in te schakelen, druk op de toets P3 totdat het symbool D7 begint te knipperen. Om de Air Refresh-functie uit te schakelen, druk op de toets P3 totdat het symbool D7 uitgaat. De Air Refresh functie wordt alleen geactiveerd indien de motor niet in werking is. Door de Air Refresh functie te activeren zorgt de kap volkomen geruisloos voor een verversing van de lucht in de ruimte, door om de 50 minuten in werking te treden (gedurende 10 minuten, bij de eerste snelheid). OPMERKING: De Sensor- en Air Refresh-functies kunnen tegelijkertijd worden ingeschakeld, door de toets P3 ingedrukt te houden totdat beide pictogrammen (D4 en D7) gaan branden. De icoon gaat branden wanneer de motor op de eerste, de tweede of de derde snelheid staat. Bij de vierde snelheid gaat de icoon uit en wordt de icoon van de maximumsnelheid geactiveerd (icoon D3). Gaat branden wanneer het tijd is het/de koolstoffilter/ s te vervangen (na ongeveer 120 uren werking van de kap). Nadat het/de koolstoffilter(s) is/zijn vervangen, moet op de toets P4 worden gedrukt om de urentelling opnieuw te laten starten. [. . . ] Gevoeligheid van de sensor: de gevoeligheid van de sensor kan worden gewijzigd door tegelijkertijd de toetsen P3 en P4 in te drukken (op het display D5 verschijnt de ingestelde waarde, die loopt van 1 tot en met 9); druk op de toets P3 om deze waarde te veranderen. Druk op de toets P4 om de waarde te bevestigen (doet u dit niet, dan vindt na 5 seconden automatische bevestiging plaats). Let op: om te voorkomen dat de sensor beschadigd wordt, dient men geen siliconenhoudende producten in de buurt van de afzuigkap te gebruiken!Vetfilters: bijzondere zorg moet worden besteed aan het/de vetfilter(s); deze moeten regelmatig worden schoongemaakt, al naargelang de intensiteit waarmee ze worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 535C/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 535C/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag