Gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV. Wij hopen dat dit BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV te teleladen.


BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ]  Uitschakelen van de afzuigkap pas enkele minuten na het einde van het koken. Filter en onderhoud Voor het opnemen van de vettige bestanddelen van de keukenwasem kunnen verschillende vetfilters worden gebruikt. ṇ Vlies-vetfilter De filtermat bestaat uit moeilijk ontvlambaar materiaal. Let op: Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten wordt de ontvlambaarheid groter en kan de werking van afzuigkap nadelig worden beïnvloed. [. . . ] 2005 10:08 Uhr Seite 45 Filter en onderhoud Bij afzuigkappen met twee filtercassettes: Attentie: De halogeenlampen moeten uitgeschakeld en afgekoeld zijn. Druk de vergrendeling op de vetfilters in de pijlrichting in en klap het vetfilter eerst iets naar onderen.  Het draadrooster is bij inbouw van een actieve-koolfilter niet nodig. Steek de schroef door de vleugelmoer en de huls en draai de schroef vast in het midden van het tussenschot (alleen nodig bij de eerste montage). Schroef, huls en vleugelmoer zijn bijgevoegd bij het actieve-koolfilter. Druk met een schroevendraaier de twee lippen op het tussenschot naar binnen. Plaats het actieve-koolfilter tegen de achterkant, klap hem omhoog en zet hem in het midden vast met de vleugelmoer. Vervangen van het actieve-koolfilter: Bij normaal gebruik (dagelijks 1 à 2 uur) moet het actieve-koolfilter ongeveer 1x per jaar worden vervangen. Afvoeren van het oude actieve-koolfilter: Actieve-koolfilters bevatten geen schadelijke stoffen. 2005 10:08 Uhr Seite 47 Reiniging en onderhoud Schakel de afzuigkap uit en maak hem stroomloos door de stekker uit het stopcontact te trekken of door de stroomonderbreker van de huisinstallatie uit te schakelen. ❑ Bij het vervangen van het vetfilter (zie filter en onderhoud) het neergeslagen vet van de bereikbare delen van het huis verwijderen. Als de lucht wordt afgevoerd via een in gebruik verkerende rook- of afvoergasschoorsteen moet de toestemming van de bevoegde instantie worden verkregen. D Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd schoorsteenafhankelijke stookinstallaties worden gebruikt (zoals gas-, olie- of kolenstookapparaten, geisers, warmwaterbereidingsapparaten) moet voor voldoende aanvoer van lucht worden gezorgd, die nodig is voor de verbranding. Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de onderdruk van 4 Pa (0, 04 mbar) in de opstellingsruimte van de stookinstallatie niet wordt overschreden. Dit kan worden bereikt als verbrandingslucht kan worden toegevoerd door nietafsluitbare openingen, bijvoorbeeld in deuren, ramen, luchttoevoer- en luchtafvoermuurkasten of door andere technische maatregelen zoals wederzijdse vergrendeling en dergelijke. Alleen een muurkast voor luchttoevoer en luchtafvoer is geen waarborg voor het aanhouden van de grenswaarde. 50 Opmerking: bij de beoordeling moet altijd de complete ventilatie van de woning in acht worden genomen. Bij het gebruik van kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau en gasfornuis, wordt deze regel niet toegepast. Bij de afvoer van lucht moeten de voorschriften van de bevoegde instanties in acht worden genomen. Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met luchtcirculatie en actieve-koolfilter is het gebruik zonder beperking mogelijk. Als de afvoerlucht door de buitenmuur wordt geleid, moet een telescoop-muurkast worden gebruikt. Verbinding tussen wasemafzuigkap en telescoop-muurkast: ❑ met een luchtafvoerslang of -buis. [. . . ] Buisaansluiting Afzuigkappen met luchtafvoeropening l 120 mm: Luchtafvoerbuis l 100 mm ❑ Verloopstuk (zie Speciaal toebehoren op de laatste pagina) op het luchtafvoeraansluitstuk steken en daaraan de luchtafvoerbuis bevestigen. luchtafvoerbuis l 120 mm ❑ Luchtafvoerbuis rechtstreeks op het luchtafvoeraansluitstuk bevestigen. Gebruik met circulatielucht ❑ De door een extra actieve-koolfilter gereinigde lucht wordt teruggeleid in het vertrek.  Bij gebruik met circulatielucht moet de luchtafvoeropening worden afgeschermd door een beschermrooster (zie Extra toebehoren op de laatste pagina) om mechanische of elektrische gevaren te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHL 565 B & DHL 565B/01,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag