Gebruiksaanwijzing BOSCH DHI 645F/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH DHI 645F/03. Wij hopen dat dit BOSCH DHI 645F/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH DHI 645F/03 te teleladen.


BOSCH DHI 645F/03 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13906 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH DHI 645F/03INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 Filter monteren en demonteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Lampen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 INSTALLATIEVOORSCHRIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Denk eraan: Een grote brander met meer 5 kW (wok) komt overeen met het vermogen van twee gasbranders. Brand nooit blussen met water; altijd een branddeken, deksel of bord gebruiken. Attentie!Schakel het apparaat altijd in wanneer u kookt om condensvorming te voorkomen. Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken. Reiniging en onderhoud Risico van brandwonden en elektrische schokken!Let op! Risico van beschadigingen doordat er vocht in de elektronica van het apparaat komt. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend in de slijprichting reinigen. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen. 3 Onderhoud en reparatie Brandgevaar, verwondingsgevaar!Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend vakman (elektromonteur). Neem de garantievoorwaarden in het bijgevoegde serviceboekje en de volgende reinigingsaanwijzingen in acht: Risico van beschadigingen doordat er vocht in de elektronica van het apparaat komt. Een defecte lamp altijd direct vervangen (lamp eerst laten afkoelen) om overbelasting van de andere lampen te voorkomen. Gebruik alleen lampen van hetzelfde type en hetzelfde vermogen (zie de lampfitting of het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat ­ daartoe het metalen vetfilter demonteren). Gloeilampen vervangen 1. Lampafscherming iets optillen en naar de buitenzijde van het apparaat duwen. 2. De lamp uitdraaien en vervangen door een lamp van hetzelfde type. 3. Stekker in het stopcontact steken of de zekering weer Halogeenlampen vervangen Aanwijzing: Het glas van de halogeenlamp mag bij het aanbrengen niet worden aangeraakt. De lampring voorzichtig verwijderen met geschikt gereedschap. inschakelen. 2. De lamp verwijderen en vervangen door een lamp van hetzelfde type. LED-lampen Defecte LED-lampen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een erkend vakman (elektromonteur). door LED-lampen uit risicogroep 1. Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken. 3. Stekker in het stopcontact steken of de zekering weer ã=Verwondingsgevaar! inschakelen. 6 INSTALLATIEVOORSCHRIFT M ontagehandleiding HOHFWUR JD] [ [ !voor gebruik met circulatielucht) dient men de daarbij geleverde installatiehandleiding in acht te nemen. [. . . ] 113 cm2 PP PP Vierkante buizen dienen geen scherpe ombuigingen te hebben. Gebruik bij een afwijkende buisdiameter een afdichtstrip. Installatie 1. De bevestigingshoek voor de schoorsteenafscherming Wand controleren vastschroeven. ¨ De wand moet vlak en loodrecht zijn en voldoende draagvermogen hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH DHI 645F/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH DHI 645F/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag