Gebruiksaanwijzing BOSCH CIR24P00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH CIR24P00. Wij hopen dat dit BOSCH CIR24P00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH CIR24P00 te teleladen.


BOSCH CIR24P00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3759 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH CIR24P00 annexe 1 (4442 ko)
   BOSCH CIR24P00 (3760 ko)
   BOSCH CIR24P00 annexe 1 (3897 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH CIR24P00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CIW18P. . nl Installatievoorschrift Inhoud Belangrijke aanwijzingen . . 16 16 16 17 17 18 20 21 22 22 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 31 33 33 34 35 37 37 38 38 Opstellen van het apparaat . . Apparaten van 45, 7 cm - diepvriesapparaten met/zonder ijs en waterdispenser . Apparaten van 61 cm - koelkasten en diepvriesapparaten met/zonder ijs en waterdispenser . [. . . ] Aanwijzing: Bij diepvriesapparaten met ijs en waterdispenser kan de deurophanging niet verwisseld worden. D Scharnieren verwijderen. D Veer aan het scharnier ontspannen. Hiertoe de schroef van 1 naar 0 plaatsen. D Onderdelen van het ventilatierooster verwijderen. Meegeleverd is een ventilatierooster voor de ver wisselde deurophanging. Deze onderdelen bij ver dere montage gebruiken. D Scharnierafdekkingen verwijderen. D Scharnierbeugel naar de tegenoverliggende kant verplaatsen. D Deur afschroeven. 18 D D Deur aan de scharnieren vastschroeven. Kunststof deel van het nieuwe ventilatierooster inpassen. Nieuw ventilatierooster monteren. D D Veer aan het scharnier spannen. Hiertoe de schroef van 0 naar 1 verplaatsen. D Bevestigingsdelen aan de deur naar de tegenover liggende zijde verplaatsen. D D Scharnierafdekkingen aanbrengen. Scharnieren op het apparaat aanbrengen. Scharnieren kruiselings verwisselen. 19 6. Voorbereiden van de inbouwnis Ondergrond houten vloer Hiervoor moeten de meegeleverde houtschroeven (5 x 60 mm en 4 x 15 mm) gebruikt worden. D Aanwijzing: Voor elk apparaat zijn 2 kantelbeveiligingsbeugels benodigd. Bij een combinatie Side by Side worden in totaal 2 kantelbeveiligingsrails gebruikt. D Bevestigingsgaten voorboren: 3 mm voor de houtschroeven (5 x 60 mm) 2 mm voor de houtschroeven (4 x 15 mm) Let erop dat de schroeven 5 x 60 minimaal 19 mm in de massieve ondergrond geschroefd worden. De bevestigingspunten van de kantelbeveiligingbeugels bepalen. De concrete maten volgens hoofdstuk "Installatiematen" bepalen. !Controleer of de schroeven zijn vastgedraaid! Attentie! Overtuig u ervan dat er in de wand geen elektrische leidingen of buizen zijn gelegd die door de schroeven beschadigd kunnen worden - kans op verwondingen en beschadigingen! D Als de inbouwnis dieper is dan het apparaat: een stevige houten plank achter de kantelbeveiligings beugel leggen en stevig aan de ondergrond of de wand vastschroeven. De lengte van de houten plank moet overeenkomen met de breedte van de inbouwnis! Ondergrond beton ! Waarschuwing! Belangrijke aanwijzing: Indien mogelijk de houten plank altijd aan de achterwand van de nis vastschroeven. Bij enkele vormen van inbouw kan het nodig zijn de voor de bevestiging van de kantelbeveiligingsrails aan de achterwand gebruikte houtschroeven schuin erin te schroeven. Belangrijke informatie over de kantelbeveiliging: De meegeleverde set bevat bevestigingsschroeven voor verschillende soorten ondergrond. De bevesti gingsschroeven in overeenstemming met de plaat selijke omstandigheden uitkiezen. Als de kantelbeveilingbeugels en daarmee het appa raat met de meegeleverde bevestigingsschroeven niet veilig bevestigd kunnen worden, dan moet u een andere methode kiezen voor een veilige bevestiging van de kantelbeveiligingsbeugels. Bij installatie of werkzaamheden met bodemankers altijd een lasbril en andere beschermkappen of beschermende kleding dragen - kans op verwondingen!Vloerankers zijn niet geschikt om te gebruiken in licht metselwerk zoals holle bouwstenen of bakstenen. Voor het boren van de gaten voor deze vloerankers geen verzinkboor gebruiken. Daarnaast de meegeleverd houtschroeven (5 x 60 mm en 4 x 15 mm) gebruiken. D - Een gat met een doorsnede van 10 mm tot een diepte van iets meer dan de inbrengdiepte boren. De meegeleverde boor gebruiken. 20 D Gat schoonmaken of nog iets dieper boren. Aanwijzingen: Als de inbouwnis dieper is dan het apparaat: een dikkere balk kiezen of twee balken achterelkaar. De plank moet het apparaat ten minste 50 mm bedekken. D Schroef met de hand in de plug schroeven tot u op weerstand stuit. Plug met schroef voorzichtig in het gat slaan tot de schroefkop nog een afstand van ca. Schroef vastdraaien. D D D De installatiehoogte (onderkant van de plank) op de achterwand van de nis markeren. [. . . ] De uitsparingen in de vinger bescherming moeten precies op de hoogte van de bevestigingsklemmen liggen. D Bevestigingsklemmen onder de schroeven klemmen. Schroeven stevig vastdraaien. D Deurmaten (boven/onder) op de vingerbescherming aftekenen. Met stalen liniaal en mes de vingerbescherming tot de benodigde lengte inkorten. D 33 25. Aanbrengen van de afdekkingen D Bevestigingsbeugel onder het onderste scharnier schroeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH CIR24P00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH CIR24P00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag