Gebruiksaanwijzing BOSCH BSG6A110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH BSG6A110. Wij hopen dat dit BOSCH BSG6A110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH BSG6A110 te teleladen.


BOSCH BSG6A110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6757 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH BSG6A110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt. De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met: „„ originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebehoren „„ Met het oog op de garantie raden wij aan het apparaat alleen te gebruiken met originele stofzakken. [. . . ] Juist gebruik „„ De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen. „„ Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan. „„ Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzui-ger te dragen / transporteren. „„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties. „„ Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het elektriciteitssnoer volledig uittrekken. „„ Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen. „„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet bekneld laten raken. „„ Let erop dat de netstekker niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer het snoer automatisch wordt ingetrokken. „„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit het stopcontact halen. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen. „„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice. „ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden , vocht en hittebronnen. [. . . ] De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. TR Garanti Șartları NL Garantievoorwaarden Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH BSG6A110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH BSG6A110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag