Gebruiksaanwijzing BOSCH BSG6 A110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH BSG6 A110. Wij hopen dat dit BOSCH BSG6 A110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH BSG6 A110 te teleladen.


BOSCH BSG6 A110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6757 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH BSG6 A110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ˆ−substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben. Per aspirare tappeti e moquette Per aspirare pavimenti duri Veiligheidsvoorschriften Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen. „„ it apparaat kan worden gebruikt door D kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien. [. . . ] 7 „„ lastic zakken en folie dienen buiten beP reik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd. Instructies voor recycling „„ Verpakking verpakking beschermt de stofzuiger tegen beDe schadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval. „ O ude toestellen Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente. „ fvoer van filters en filterzakken A Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. ==> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel. „„ Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. „„ Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren. Let op de zekering in de meterkast bij het inschakelen Als van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten. zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanDe neer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest. 8 Algemene aanwijzingen „„ tofzakken S is een zeer efficiënte stofzuiger, die alleen met Dit originele stofzakken de beste resultaten bereikt. Alleen bij gebruik van hoogwaardige stofzakken, zoals de originele stofzakken van Bosch, worden de waarden voor de energie-efficiëntieklasse, de stofopname en het stofretentievermogen bereikt die op het EU energie-label staan aangegeven. Alleen bij gebruik van originele stofzakken kan aanspraak worden gemaakt op garantie. [. . . ] Alleen bij gebruik van originele stofzakken kan aanspraak worden gemaakt op garantie. Informatie op het energielabel Dit is een stofzuiger voor algemene doeleinden Om op tapijt en harde vloeren de aangegeven energieefficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het omschakelbare universele mondstuk. De op het energielabel aangegeven waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetmethodes (conform En60312-1). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH BSG6 A110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH BSG6 A110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag