Gebruiksaanwijzing BOSCH B40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH B40. Wij hopen dat dit BOSCH B40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH B40 te teleladen.


BOSCH B40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11083 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH B40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Turn the machine off using the On / Off switch, wait approximately 5 minutes and turn the machine back on. Fr 18 Indicaciones de seguridad A Instrucciones de uso Lea detenidamente las instrucciones de uso Parte 1 y 2, actúe en consecuencia de ello y guarde las instrucciones. It 36 Veiligheidsaanwijzingen A Gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzingen deel 1 en deel 2 zorgvuldig door, neem deze in acht en bewaar deze goed. Reglementaire toepassing Dit apparaat is bedoeld voor de verwerking van normale huishoudelijke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare, niet bedrijfsmatige toepassingen. [. . . ] Reglementaire toepassing Dit apparaat is bedoeld voor de verwerking van normale huishoudelijke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare, niet bedrijfsmatige toepassingen. Het gebruik in kantines van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere industriële bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag onder toezicht worden uitgevoerd door kinderen vanaf 8 jaar. Het apparaat en de aansluitleiding moeten uit de buurt worden gehouden van kinderen jonger dan 8 jaar. Vul het waterreservoir dagelijks en uitsluitend met vers koud water (zonder koolzuur). Omgevingsvoorwaarden Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel. 37 nl a Veiligheidsaanwijzingen Netaansluiting Sluit het apparaat aan en gebruik het conform de informatie op het typeplaatje. Gebruik het TASSIMO apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het apparaat, zoals vervanging van een beschadigd aansluitsnoer, alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd. Het apparaat was bij het inleggen van de T DISC niet ingeschakeld. Reinig de zetgroep met een zachte, v ­ ochtige doek, vooral in de omgeving van de vergrendeling. Oplossing H Duw de stansinrichting met beide duimen in de houder en controleer de positie van de T DISC-houder. Leg de T DISC met de bedrukte zijde zodanig in de houder dat het flapje in de daarvoor bestemde uitsparing ligt. Reinig de zetgroep met een zachte, v ­ ochtige doek, vooral in de omgeving van de vergrendeling. Open de zetgroep pas wanneer de statusp LED S stopt met knipperen en ­ ermanent brandt. T Neem contact op met de ­ ASSIMO-Infoline wanneer de zetgroep nog steeds gesloten blijft. Er is niet voldoende water in Vul het waterreservoir met vers, koud water het waterreservoir. Indien R en Q nog steeds knipperen, neem dan contact op met de ­ ASSIMO-Infoline. 113 uk Garantiebedingungen Garantiebedingungen Gültig in der Bundesrepublik Deutschland I Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. [. . . ] Indien R en Q nog steeds knipperen, neem dan contact op met de ­ ASSIMO-Infoline. 113 uk Garantiebedingungen Garantiebedingungen Gültig in der Bundesrepublik Deutschland I Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH B40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH B40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag