Gebruiksaanwijzing BOSCH ATS-150E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ATS-150E. Wij hopen dat dit BOSCH ATS-150E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ATS-150E te teleladen.


BOSCH ATS-150E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH ATS-150E annexe 1 (1274 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ATS-150E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat 9000 225 006 (8611) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 6 7 8 9 10 12 14 15 Extra functies * . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. [. . . ] In dit extra programma kan in de onderste servieskorf serviesgoed (bijv. Als u wilt inweken moet u vóór het starten van het programma de toets , , Inweken" indrukken. 5 g afwasmiddel extra op de deur van het apparaat te strooien. Afbreken van het programma (Reset) Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld: Programmakiezer op Reset draaien. Om opnieuw een programma te starten: programmakiezer 3 op het gewenste programma draaien. Het programmaverloop start automatisch. Tijdverkorting * Door de toets , , Tijdverkorting" in te drukken worden de droogfase en de afwastijd verkort. Het afwas- en droogresultaat worden door de tijdverkorting verminderd. Halve belading* Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de , , Halve belading" bijschakelen. Bij de extra functie , , Halve belading" bespaart u water, energie en tijd. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine. Wijzigen van het programma Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kunt u binnen 2 min. Als het programma hierna gewijzigd moet worden, dan worden eerst de al gestarte programma-onderdelen (bijv. Als het apparaat tijdens een lopend programma zonder stroom komt te zitten (bijv. door het uitschakelen van het apparaat of door het uitvallen van de stroom), dan blijven alle instellingen opgeslagen. Het programma loopt automatisch verder zodra er weer stroom is. Extra dry* Door het indrukken van de toets , , Extra dry" wordt in alle programma's tijdens het naspoelen een hogere temperatuur bereikt waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed bij een hogere temperatuur. ) 16 nl Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Zeven Verontreinigingen die zich vastzetten op de zeven 28 , kunnen tot verstopping van de zeven leiden. De zeven zijn vast met elkaar verbonden en kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Grove etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. [. . . ] Help daarom mee en zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. Alle kunststofdelen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. Hierdoor kunnen de kunststof afvaldelen bij de verwerking van het apparaat voor een milieubewuste recycling gescheiden worden. U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren. Transport De afwasautomaat leeg laten lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ATS-150E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ATS-150E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag