Gebruiksaanwijzing BOSCH ATS-150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ATS-150. Wij hopen dat dit BOSCH ATS-150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ATS-150 te teleladen.


BOSCH ATS-150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2142 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH ATS-150 annexe 1 (3044 ko)
   BOSCH ATS-150 annexe 2 (1272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ATS-150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances 9000 063 667 (8501) nl Gebruiksaanwijzing Internet:http://www. bosch hausgeraete. de Bosch Info Team: DE Tel. . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren: D Het karton bestaat voornamelijk uit oudpapier. [. . . ] Een paar minuten na afloop van het programma: de deur van het apparaat openen. Na afloop van het programma kunt u het apparaat uitschakelen ofwel hetzelfde of een ander programma opnieuw starten. Programmagegevens De programmagegevens (duur, energieen waterverbruik) vindt u in de korte handleiding. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 2 van de waterhardheid. Uitschakelen van het apparaat Een paar minuten na afloop van het programma: Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Inschakelen van het apparaat Deur sluiten. De programmaverloopindicatie 6 brandt, het programmaverloop start automatisch. Onderbreking van het programma Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen. 17 nl Afbreken van het programma (Reset) Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld: Programmakiezer op Reset draaien. Om opnieuw een programma te starten: programmakiezer 3 op het gewenste programma draaien. Het programmaverloop start automatisch. Extra functies * * niet bij alle modellen, met de toetsen extra functies 4 instelbaar. Inweken * Het extra programma inweken loopt vóór het hoofdprogramma af. In dit extra programma kan in de onderste servieskorf serviesgoed (bijv. Als u wilt inweken moet u vóór het starten van het programma de toets , , Inweken" indrukken. 5 g afwasmiddel extra op de deur van het apparaat te strooien. Wijzigen van het programma Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kunt u binnen 2 min. Als het programma hierna gewijzigd moet worden, dan worden eerst de al gestarte programma-onderdelen (bijv. Als het apparaat tijdens een lopend programma zonder stroom komt te zitten (bijv. door het uitschakelen van het apparaat of door het uitvallen van de stroom), dan blijven alle instellingen opgeslagen. Het programma loopt automatisch verder zodra er weer stroom is. Tijdverkorting * Door de toets , , Tijdverkorting" in te drukken worden de droogfase en de afwastijd verkort. Het afwas- en droogresultaat worden door de tijdverkorting verminderd. Afwassen in de bovenste servieskorf * Bij een kleine afwas (bijv. glazen, kopjes, borden) vult u alleen de bovenste servieskorf en schakelt u het programma , , bovenste servieskorf" in. Om af te wassen iets minder afwasmiddel gebruiken dan wordt aangeraden bij een volle belading van de afwasautomaat. Afwassen in de onderste servieskorf * Bij een kleine afwas (bijv. [. . . ] Alleen deze aardlekschakelaar voldoet aan de nu geldende voorschriften. Bescherming tegen vorst Als het apparaat niet in een vorstvrije ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal laten leeglopen (zie transport). Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen. 26 nl Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Een oud apparaat is geen waardeloos afval!Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen na bewerking opnieuw gebruikt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ATS-150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ATS-150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag