Gebruiksaanwijzing BOSCH ART 24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ART 24. Wij hopen dat dit BOSCH ART 24 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ART 24 te teleladen.


BOSCH ART 24 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9194 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ART 24

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom dat personen in de buurt gewond raken door weggeslingerde voorwerpen. Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het tuingereedschap aan wanneer het werkt. Bediening Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het tuingereedschap. [. . . ] Het gebruik van de trimmer in nat gras vermindert de arbeidscapaciteit. ςSchakel de trimmer uit voordat deze van of naar het te bewerken oppervlak wordt verplaatst. ςSchakel de trimmer alleen in als uw handen en voeten ver genoeg van de ronddraaiende snijelementen verwijderd zijn. ςKom met uw handen en voeten niet in de buurt van de ronddraaiende snijelementen. ςLaat de trimmer alleen door een erkende servicewerkplaats repareren. Book Page 44 Monday, February 1, 2016 11:43 AM 44 | Nederlands Controleer altijd of er geen grasres- Nadat de gazontrimmer is uitge- ten in de ventilatieopeningen zitten. ςBescherm u tegen verwondingen door het ingebouwde mes dat de draad op lengte snijdt. Draai de trimmer na het inzetten of toevoeren van de draad altijd in de horizontale werkstand voordat u de trimmer inschakelt. ςSchakel het tuingereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact: – altijd wanneer u het tuingereedschap onbeheerd laat – voor het vervangen van de spoel – vóór het reinigen of wanneer aan de gazontrimmer wordt gewerkt Trek na de werkzaamheden de netstekker uit het stopcontact en controleer het tuingereedschap op beschadigingen. ςBewaar het tuingereedschap op een veilige en droge plaats, buiten bereik van kinderen. ςHet tuingereedschap nooit in gebruik nemen als de bijbehorende delen niet gemonteerd zijn. Schakel het tuingereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of in de war is. Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden gecontroleerd. [. . . ] ς De draad wordt toegevoerd telkens als de as tot stilstand komt (aan/uit-schakelaar wordt losgelaten; een langere draad wordt afgesneden als het tuingereedschap weer start. Handelingsdoel Meegeleverd Handgreep instellen Montage van beschermkap Wielen monteren Verlengkabel aanbrengen In- en uitschakelen Tips voor de werkzaamheden Werkhoogte instellen Afbeelding 1 2 3 4 5 6 7 Pagina 189 189 190 191 191 192 192 Montage en gebruik  Als de beschermkap gemonteerd is, mag deze niet meer gedemonteerd worden. ς Sluit het tuingereedschap niet op het stopcontact aan zolang het niet volledig gemonteerd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ART 24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ART 24 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag