Gebruiksaanwijzing BOSCH ART 23-18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ART 23-18. Wij hopen dat dit BOSCH ART 23-18 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ART 23-18 te teleladen.


BOSCH ART 23-18 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14929 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ART 23-18

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de accu uit het tuingereedschap vóór instel- of reinigingswerkzaamheden aan het gereedschap of wanneer het enige tijd onbeheerd blijft. Book Page 57 Friday, February 27, 2015 8:13 AM Nederlands | 57 Gebruik de trimmer nooit met ontbre- Bij slechte weersomstandigheden, in kende of beschadigde afdekkingen of veiligheidsvoorzieningen of als deze niet juist gepositioneerd zijn. ςControleer het tuingereedschap vóór gebruik en na een slag op slijtage en beschadigingen en laat het indien nodig repareren. ςGebruik het tuingereedschap niet wanneer u moe of ziek bent of onder invloed staat van alcohol, drugs of medicijnen. [. . . ] Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok. ςGebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar. ςGebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene Bosch-accu’s. het gebruik van andere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. ςVoorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. ςBescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht. ςBij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. ςBewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen –20 °C en 50 °C. ςReinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een zachte, schone en droge doek. veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaten Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstig gebruik. Het binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risico van een elektrische schok. Het oplaadapparaat is alleen geschikt voor het opladen van Bosch-lithiumionaccu’s met de in de technische gegevens vermelde spanningen. Bosch Power Tools Door vervuiling bestaat gevaar voor een elektrische schok. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open het oplaadapparaat niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok. ςGebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in een brandbare omgeving. [. . . ] De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Protection (ECP)” tegen te sterk ontladen beschermd. Book Page 63 Friday, February 27, 2015 8:13 AM Nederlands | 63 het tuingereedschap door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld: Het snijmes beweegt niet meer. Com Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het tuingereedschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ART 23-18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ART 23-18 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag