Gebruiksaanwijzing BOSCH ARM3650-ART23SL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ARM3650-ART23SL. Wij hopen dat dit BOSCH ARM3650-ART23SL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ARM3650-ART23SL te teleladen.


BOSCH ARM3650-ART23SL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8504 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ARM3650-ART23SL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ς Duw het tuingereedschap tijdens het maaien altijd voorwaarts en trek het nooit naar het lichaam toe. ς De messen moeten stilstaan als u het tuingereedschap voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt over een plaats waar geen gras groeit en als u het tuingereedschap verplaatst naar een plaats waar u wilt maaien. Til in dit geval de van de bediener afgewende zijde door het omlaagduwen van de handgreep niet verder dan nodig omhoog. Let erop dat uw handen zich op de greep bevinden wanneer u het tuingereedschap weer laat lopen. [. . . ] ς Gebruik het tuingereedschap niet met blote voeten of met open sandalen. ς Bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij opkomend onweer, niet met de gazonmaaier werken. ς Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet wanneer het gras nat is. ς Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte veiligheidsvoorzieningen of afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen zoals stootbescherming en/of grasvanger. Bosch Power Tools Trek de stekker uit het stopcontact: – altijd wanneer u zich van het tuingereedschap verwijdert, – vóór het verwijderen van blokkeringen, – als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan werkt, – na het raken van een voorwerp. Controleer het tuingereedschap onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien nodig repareren, – als het tuingereedschap op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren). Stroomaansluiting  De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat. Book Page 34 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM 34 | Nederlands  Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen aan te sluiten op een stopcontact dat is beveiligd met aardlekschakelaar van 30 mA. ς Gebruik bij het vervangen van de kabel van apparaat alleen de door de fabrikant geadviseerde aansluitkabel. ς Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem deze niet vast en trek er niet aan. ς De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing vermelde diameter hebben en moet spatwaterbeschermd zijn. de verbinding van stekker en contrastekker mag niet in het water liggen. ς Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of er aan werkt. Informatie over producten die niet in Groot-Brittannië worden verkocht: LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan het tuingereedschap aangebrachte stekker met de verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toestand worden gebruikt. Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd. Onderhoud  Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of er aan werkt. ς Controleer voordat u het tuingereedschap opbergt dat het schoon is en er zich geen resten op bevinden. Schakel het tuingereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of in de war is. ς Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien de messen nog enkele seconden. [. . . ] Bij netimpedanties kleiner dan 0, 36 ohm worden geen storingen verwacht. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG (1, 60 m hoogte, 1 m afstand). het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: Geluidsdrukniveau Geluidsvermogenniveau Onzekerheid K Draag een gehoorbescherming. Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60335: Trillingsemissiewaarde ah Onzekerheid K 3 600 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ARM3650-ART23SL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ARM3650-ART23SL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag