Gebruiksaanwijzing BOSCH AMW10HS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH AMW10HS. Wij hopen dat dit BOSCH AMW10HS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH AMW10HS te teleladen.


BOSCH AMW10HS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5669 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH AMW10HS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schakel het tuingereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap instelt of reinigt, als de kabel ergens blijft vastzitten of als u het gereedschap onbeheerd laat, ook als dat slechts voor korte tijd is. Veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes. Probeer niet om materiaal te verwijderen of vast te houden terwijl het mes beweegt. Verwijder vastgeklemd materiaal pas nadat het gereedschap uitgeschakeld en de netstekker uit het stopcontact getrokken is. [. . . ] Probeer het gereedschap nooit in gebruik te nemen als het onvolledig gemonteerd is en evenmin met niettoegestane aanpassingen. Let er bij het gebruik van de heggenschaar altijd op dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht, in het bijzonder bij het gebruik van een trap of ladder. Let op uw omgeving en wees voorbereid op eventuele gevaren die u tijdens het knippen van de heg mogelijk niet kunt horen. Trek de stekker uit het stopcontact: – Voor het controleren, verwijderen van een blokkering of werkzaamheden aan een heggenschaar. Controleer de heggenschaar onmiddellijk op beschadigingen en laat deze indien nodig repareren. € Als de heggenschaar op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren). Bewaar de heggenschaar op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen. Probeer niet het tuingereedschap te repareren, tenzij u de daarvoor vereiste opleiding bezit. Extra waarschuwingen Dit gereedschap is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het gereedschap. Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het gereedschap spelen. Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of door personen die deze voorschriften niet gelezen hebben. in uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Bewaar de heggenschaar buiten bereik van kinderen als deze niet wordt gebruikt. Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal van 3 meter geen andere personen of dieren ophouden. de bediener is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzichte van anderen. Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of personen die met deze voorschriften niet vertrouwd zijn. in uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Maai nooit een heg wanneer er personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren vlakbij zijn. [. . . ] Reactierichting Bewegingsrichting volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann Senior Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Gebruik volgens bestemming Dit gereedschap kan alleen samen met de aandrijfeenheid AMW 10 gebruikt worden. Het tuingereedschap is bestemd voor het knippen en snoeien van heggen en struiken in de tuin voor particulier gebruik. 2012 Technische gegevens Heggenschaarhulpstuk met lange steel Zaaknummer Kniplengte Tandopening Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder aandrijfeenheid Serienummer AMW HS 0 600 8A3 A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH AMW10HS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH AMW10HS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag