Gebruiksaanwijzing BOSCH AKE 45 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH AKE 45 S. Wij hopen dat dit BOSCH AKE 45 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH AKE 45 S te teleladen.


BOSCH AKE 45 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11671 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH AKE 45 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Rückschlagbremse und die Auslaufbremse stoppen die Sägekette innerhalb kurzer Zeit. ς Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand, die Sägekette nach vorn zeigend. € Legen Sie die Sägekette 9 in die umlaufende Nut des Schwertes 10 ein. € Legen Sie die Sägekette 9 in die umlaufende Nut des Schwertes 10 ein. [. . . ] Controleer of alle delen goed geplaatst zijn en houd het zwaard met de zaagketting in deze stand. (zie afbeelding A2) Draai de kettingspanknop 14 zo ver tot de zaagketting slechts licht gespannen is. (zie afbeelding A3) Montage van zwaard en zaagketting (zie afbeelding B) (AKE 30/35/40) – Pak alle delen voorzichtig uit. € Leg de kettingschakels om het kettingwiel 20 en breng het zwaard 10 zodanig aan dat de bevestigingsbout 21 en de beide zwaardgeleidingsbruggen 24 in het langgat van het zwaard 10 en de kettingspanbout 25 in het bijbehorende boorgat van het zwaard 10 grijpt. Indien nodig draait u de kettingspanschroef 27 om de kettingspanbout 25 op één lijn te brengen met het boorgat van het zwaard 10. € Controleer of alle delen goed geplaatst zijn en houd het zwaard met de zaagketting in deze stand. € – – –  Als de blokkeerknop te vast wordt aangedraaid, kan de zaagketting tijdens het gebruik spanning verliezen. Zaagketting spannen (zie afbeeldingen A1–A3 en E) (AKE 30 S/35 S/1835 S/40 S/45 S) Controleer de kettingspanning vóór het begin van de werkzaamheden, na de eerste keren zagen en tijdens het zagen regelmatig elke 10 minuten. In het bijzonder bij nieuwe zaagkettingen moet in het begin met verslapping worden gerekend. De levensduur van de zaagketting is in grote mate afhankelijk van voldoende smering en juiste spanning. Span de zaagketting niet wanneer deze zeer heet is, omdat de ketting na het afkoelen samentrekt en dan te strak op het zwaard ligt. € Controleer of de kettingschakels goed in de geleidingssleuf van het zwaard 10 en op het kettingwiel 20 liggen. € Draai de vastzetknop 12 slechts zo ver dat het zwaard nog in de juiste stand wordt gehouden (vastzetknop niet verwijderen!€ Draai de kettingspanknop 14 in de richting van de wijzers van de klok tot de juiste kettingspanning is bereikt. De draaiende beweging duwt de kettingspanbout 25 en daarmee het zwaard 10 naar voren. Dit moet met één hand gebeuren door het omhoogtrekken van de zaagketting tegen het eigen gewicht van de kettingzaag. € Als de zaagketting 9 te sterk gespannen is, draait u de kettingspanknop 14 tegen de wijzers van de klok in. – Schroef de vastzetknop 12 handvast op de bevestigingsbout 21. ς Als de blokkeerknop te vast wordt aangedraaid, kan de zaagketting tijdens het gebruik spanning verliezen. Zaagketting spannen (zie afbeeldingen B en E) (AKE 30/35/40) Controleer de kettingspanning vóór het begin van de werkzaamheden, na de eerste keren zagen en tijdens het zagen regelmatig elke 10 minuten. In het bijzonder bij nieuwe zaagkettingen moet in het begin met verslapping worden gerekend. De levensduur van de zaagketting is in grote mate afhankelijk van voldoende smering en juiste spanning. [. . . ] Voer voor het gebruik eventueel noodzakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-heden uit. Opmerking: Maak voor verzending van een kettingzaag altijd de olietank leeg. Slijpen van de zaagketting Laat de zaagketting op deskundige wijze slijpen bij uw erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen of slijp de voor uw kettingzaag geadviseerde ketting zelf met een geschikt kettingslijpgereedschap. Automatische smering controleren U kunt de werking van de automatische kettingsmering controleren door de zaag in te schakelen en deze met de punt vlakbij een stuk karton of papier op de vloer te houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH AKE 45 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH AKE 45 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag