Gebruiksaanwijzing BOSCH AHS55-26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH AHS55-26. Wij hopen dat dit BOSCH AHS55-26 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH AHS55-26 te teleladen.


BOSCH AHS55-26 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5940 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH AHS55-26

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. [. . . ] Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. Extra waarschuwingen Dit gereedschap is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het gereedschap. Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het gereedschap spelen. Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal van 3 meter geen andere personen of dieren ophouden. de bediener is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzichte van anderen. Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of personen die met deze voorschriften niet vertrouwd zijn. in uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Maai nooit een heg wanneer er personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren vlakbij zijn. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van anderen. Het dragen van stevige werkhandschoenen, slipvaste schoenen en een veiligheidsbril wordt geadviseerd. Draag geen lange kleding of sieraden die in bewegende delen kunnen vastraken. controleer de te knippen heg zorgvuldig en verwijder alle metaaldraad en overige voorwerpen. Controleer voor het gebruik altijd of de messen, messchroeven of andere delen van het knipmechanisme zichtbaar versleten of beschadigd zijn. Controleer de aansluitkabel en de verlengkabel voor elk gebruik op beschadigingen en vervang deze indien nodig. Bescherm de aansluitkabel en de verlengkabel tegen hitte, olie en scherpe randen. Maak uzelf met de bediening van de heggenschaar vertrouwd zodat u deze in een noodgeval onmiddellijk kunt stoppen. Gebruik de heggenschaar nooit met defecte of niet-gemonteerde veiligheidsvoorzieningen. Controleer dat alle meegeleverde grepen en veiligheidsvoorzieningen bij het gebruik van de heggenschaar gemonteerd zijn. Probeer het gereedschap nooit in gebruik te nemen als het onvolledig gemonteerd is en evenmin met niettoegestane aanpassingen. [. . . ] dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2012 Tips voor de werkzaamheden Afbeelding 1 2 Zaagfunctie Hoewel de tandopening het knippen van takken van maximaal Ø 26/34 mm mogelijk maakt, is de punt van de mesbalk bedoeld om mee te knippen tot maximaal Ø 32/38 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH AHS55-26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH AHS55-26 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag