Gebruiksaanwijzing BOSCH AHS 680-34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH AHS 680-34. Wij hopen dat dit BOSCH AHS 680-34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH AHS 680-34 te teleladen.


BOSCH AHS 680-34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8218 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH AHS 680-34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. ς Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. [. . . ] Probeer niet om maaigoed te verwijderen of te maaien materiaal vast te houden terwijl het mes beweegt. verwijder vastgeklemd maaigoed alleen wanneer het gereedschap uitgeschakeld is. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan tot ernstig letsel leiden. ς Draag de heggenschaar aan de greep terwijl het mes stilstaat. Breng altijd de veiligheidsafscherming aan voordat u de heggenschaar vervoert of opbergt. Een zorgvuldige omgang met het gereedschap vermindert het verwondingsgevaar door het mes. Bosch Power Tools Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen  Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische F 016 L81 185 | (10. Book Page 43 Wednesday, September 10, 2014 7:12 AM Nederlands | 43  Houd het elektrische gereedschap alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast, aangezien het knipmes in aanraking met verborgen stroomleidingen of de eigen netkabel kan komen. Contact van het knipmes met een spanningvoerende leiding kan metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. Tijdens de werkzaamheden kan de kabel in de struik verborgen zijn en per ongeluk worden doorgeknipt. ς Maak uzelf met de bediening van de heggenschaar vertrouwd zodat u deze in een noodgeval onmiddellijk kunt stoppen.  Gebruik de heggenschaar nooit met defecte of niet-gemonteerde veiligheidsvoorzieningen. ς Controleer dat alle meegeleverde grepen en veiligheidsvoorzieningen bij het gebruik van de heggenschaar gemonteerd zijn. Probeer het gereedschap nooit in gebruik te nemen als het onvolledig gemonteerd is en evenmin met niettoegestane aanpassingen. ς Let er bij het gebruik van de heggenschaar altijd op dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht, in het bijzonder bij het gebruik van een trap of ladder. ς Let op uw omgeving en wees voorbereid op eventuele gevaren die u tijdens het knippen van de heg mogelijk niet kunt horen. ς Trek de stekker uit het stopcontact: – Voor het controleren, verwijderen van een blokkering of werkzaamheden aan een heggenschaar. Controleer de heggenschaar onmiddellijk op beschadigingen en laat deze indien nodig repareren. € Als de heggenschaar op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren).  Controleer of alle moeren , bouten en schroeven vastzitten , zodat een veilige toestand van de heggenschaar gewaarborgd is. ς Bewaar de heggenschaar op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen. [. . . ] Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Book Page 46 Wednesday, September 10, 2014 7:12 AM 46 | Nederlands Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen overeenstemt EN 60745-1, EN 60745-2-15. 2014 Zaagfunctie Onderhoud van de messen Opbergen en vervoeren Toebehoren kiezen Tips voor de werkzaamheden Zaagfunctie Hoewel de tandopening het knippen van takken van maximaal Ø 26/34 mm mogelijk maakt, is de punt van de mesbalk bedoeld om mee te knippen tot maximaal Ø 32/38 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH AHS 680-34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH AHS 680-34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag