Gebruiksaanwijzing BOSCH AHS 480-24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH AHS 480-24. Wij hopen dat dit BOSCH AHS 480-24 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH AHS 480-24 te teleladen.


BOSCH AHS 480-24 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1666 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH AHS 480-24

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of verwondingen van anderen of schade aan hun eigendom. Geadviseerd wordt het dragen van stevige werkhandschoenen, slipvaste schoenen en een veiligheidsbril. Draag geen losse kleding of sieraden die in bewegende delen kunnen vastraken. controleer het te knippen oppervlak zorgvuldig en verwijder metaaldraad en overige voorwerpen. [. . . ] Bestanddelen van de machine 1 2 3 4 5 6 7 8 Mesbalk Handbescherming voor voorste greep Voorste greepbeugel met schakelhendel Ventilatieopeningen Achterste greep met aan-/uitschakelaar Netstekker** Mesbescherming Serienummer Inleiding Dit handboek bevat voorschriften over de juiste montage en het veilig gebruik van uw heggenschaar. **verschilt per land In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd. Meegeleverd Neem alle delen van de machine voorzichtig uit de verpakking en controleer deze op volledigheid: – Heggenschaar – Mesbescherming – Gebruiksaanwijzing Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Schakel de heggenschaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of in de war is. Nadat de heggenschaar is uitgeschakeld, bewegen de messen nog een fractie van een seconde verder. Elektrische veiligheid Uw machine is voor extra veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met een afslagstroom van maximaal 30 mA geadviseerd. Opmerking voor producten die niet in Groot-Brittannië worden verkocht: LET OP: Voor uw veiligheid is het nodig dat de aan de machine aangebrachte stekker 6 zoals op de afbeelding weergegeven met de verlengkabel 9 wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd en mag alleen in een goede toestand worden gebruikt. Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd. Opmerking: De machine is voorzien van een slipkoppeling die de motor tegen beschadiging beschermt als het mes door een hard voorwerp geblokkeerd wordt. Als de machine blokkeert, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u het voorwerp verwijdert. Er kunnen takken met een dikte van maximaal 24 mm (34 mm, AHS 6000/7000 PRO-T) worden geknipt. beweeg de heggenschaar gelijkmatig langs de kniplijn voorwaarts om de takken naar de messen te voeren. Dankzij de dubbelzijdige mesbalk kunt u in beide richtingen knippen of door pendelbewegingen van de ene naar de andere kant. Geadviseerd wordt om met de groeirichting mee van onderen naar boven te knippen om de zijkanten recht te krijgen. Wanneer u van boven naar beneden knipt, bewegen dunne takken naar buiten. Span een richtsnoer over de hele lengte van de heg op de vereiste hoogte om als laatste de bovenkant gelijkmatig te knippen. Let erop dat u niet in een voorwerp knipt, bijvoorbeeld metaaldraad, omdat dit het mes of de aandrijving kan beschadigen. € Coniferen en alle snelgroeiende heggen vanaf mei ongeveer elke zes weken. [. . . ] Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing Controleer de stroomvoorziening Controleer de stroombron en probeer eventueel een andere Controleer de kabel en probeer eventueel een andere Vervang de zekering Controleer de kabel en probeer eventueel een andere Breng de kettingzaag naar een Bosch-reparatiewerkplaats Breng de kettingzaag naar een Bosch-reparatiewerkplaats Breng de kettingzaag naar een Bosch-reparatiewerkplaats Laat de mesbalk slijpen Laat mesbalk controleren Besproeien met smeerolie Heggenschaar werkt niet Geen stroom Stopcontact defect Stroomkabel beschadigd Zekering defect Heggenschaar werkt met onderbrekingen Stroomkabel beschadigd Intern los contact De aan-/uitschakelaars zijn defect Motor loopt, messen blijven stilstaan Messen worden heet Interne fout Messen bot Mes heeft kerf of breuk Te veel wrijving wegens ontbrekende smering 37 • F016 L70 366 • 05. 09 Nederlands - 4 Afvalverwijdering Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Alleen voor landen van de EU: Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH AHS 480-24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH AHS 480-24 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag