Gebruiksaanwijzing BODUM 11149-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BODUM 11149-01. Wij hopen dat dit BODUM 11149-01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BODUM 11149-01 te teleladen.


BODUM 11149-01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (428 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BODUM 11149-01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € taccare la spina dalla presa quando l’elettrodomestico S non viene usato, prima di aggiungere o togliere dei componenti e prima della pulizia. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u uw elektrische vruchtenpers gebruikt. Welkom bij BODUM® BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN –  ees deze gebruiksaanwijzing volledig door, voordat u L het apparaat voor de eerste maal gebruikt. [. . . ] €  et erop dat de spanning die op het typeplaatje van het L apparaat is aangegeven, overeenkomt met de nominale spanning in uw land. Sluit het apparaat alleen aan op een correct geaarde contactdoos met een belastbaarheid van minimaal 6 A. ) Uit veiligheidsoverwegingen moet de stekker tijdens het gebruik van het apparaat toegankelijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende aarding van het apparaat. €  ls de contactdoos niet geschikt is voor de stekker van A uw apparaat, laat u de contactdoos vervangen door een erkende elektricien. €  ls er een fout of een storing optreedt, schakelt u het A apparaat uit. Laat reparaties aan het apparaat uitvoeren door een servicedienst die door de fabrikant is goedgekeurd. Als u bovengenoemde veiligheidsaanwijzingen niet in acht neemt, kan dit afbreuk doen aan de veiligheid van het apparaat. €  it veiligheidsoverwegingen mogen beschadigde snoeren U uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een medewerker van de servicedienst of een overeenkomstig gekwalificeerde persoon. –  ijdens de reiniging van het apparaat mag dit niet zijn T aangesloten op de stroom. €  e plaats waar u het apparaat plaats, moet droog zijn D voordat u het apparaat gebruikt. €  erwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik en V voor reiniging. Dompel het apparaat nooit onder in water: houd altijd in gedachten dat het hier om een elektrisch apparaat gaat. € oordat u accessoires of aanvullende onderdelen die V tijdens het gebruik bewegen, vervangt, moet u het apparaat uitschakelen en van de stroom halen. €  einig het apparaat eenvoudig met een borstel of een R vochtige doek. D –  ompel snoer en stekker niet onder in water of een andere vloeistof. BISTRO 28 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED Legenda: A Deksel B Zeef C Sapreservoir D Sapgootje E Basis van het apparaat met motor F Kabelopname in de bodem van de voet POLARITEIT ( Alllen voor klanten in de VS) Det apparaat is uitgerust met een stekker die beschermd is tegen verpoling. Ter voorkoming van elektrische schokken past deze stekker slechts op een wijze in een tegen verpoling beschermde contactdoos. [. . . ] Als aan alle garantievoorwaarden wordt voldaan, is de reparatie kosteloos. Het garantiebewijs moet door het verkooppunt op het tijdstip van aankoop compleet worden ingevuld. Garantieregelingen mogen alleen op door BODUM® erkende punten worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BODUM 11149-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BODUM 11149-01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag