Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53 te teleladen.


BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (356 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53 annexe 1 (835 ko)
   BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53 annexe 1 (831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 194 Weergave van lichtkranten kiezen 195 Displayweergave instellen . . . . . . . . . . . . 195 Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Volume voor verkeersinformatie instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Opgeslagen programma's oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Displayweergave instellen U hebt de mogelijkheid om tijdens radioweergave te kiezen tussen permanente weergave van de kloktijd of permanente weergave van de naam van de zender resp. de frequentie. Houd toets / DIS 7 ingedrukt totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. 195 VERKEERSINFORMATIE Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Let op: U kunt de weergave van een verkeersbericht afbreken door op toets TRAF > te drukken. De algemene voorrang blijft behouden en het volgende verkeersbericht wordt weer doorgegeven. Aangezien bepaalde zenders TA via DAB nog niet ondersteunen, kan het voorkomen dat u, wanneer de TA-functie is ingeschakeld, een waarschuwingssignaal hoort na het overschakelen van FM naar DAB. Let op: U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Verkeersinformatiebron DAB-FM Het apparaat schakelt altijd automatisch over op een binnenkomend verkeersbericht via DAB (bij DAB-weergave) of FM (bij radioweergave). Bij weergave van AUX, CompactDrive MP3, MMC/ SD, cd en cd-wisselaar wordt de verkeersinformatie van de als laatste actieve bron (DAB of radio) doorgegeven. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of : dat "TA VOLUME" op het display wordt weergegeven. Stel het volume in met de sen :. -toet- Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 2. 196 TMC TMC voor dynamische navigatiesystemen TMC betekent "Traffic Message Channel". Via TMC wordt verkeersinformatie digitaal verzonden, zodat deze door hiervoor geschikte navigatiesystemen worden gebruikt voor de routeplanning. Uw autoradio beschikt over een TMCuitgang, waarop Blaupunkt-navigatiesystemen kunnen worden aangesloten. De weergave wordt normaal voortgezet. Druk opnieuw op toets 5 MIX >. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. 198 CD-WEERGAVE Beluister de gewenste cd. Kies met de toetsen / : "CD NAME". DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 3 >. Op het display verschijnt "PAUSE". Pauze opheffen Cd-naam invoeren / veranderen Druk tijdens de pauze op toets 3 >. De weergave wordt voortgezet. Druk op toets of :. Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en kloktijd of titelnummer en verstreken speeltijd / DIS 7 een- of houdt u toets meermaals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. De naam van de cd wordt weergegeven. Wanneer de gekozen cd nog geen naam heeft, verschijnt "DISC" op het display. Druk op toets of :. U komt in de Edit-modus. De actuele invoerpositie knippert. Wanneer een positie vrij moet blijven, kiest u een underscore. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, drukt u op toets TRAF >. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". U verandert de invoerpositie met toets of :. Om de naam op te slaan drukt u tweemaal op toets OK ;. Cd-naam wissen Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist. Cd's een naam geven Om uw cd's beter te kunnen herkennen hebt u met uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. Wanneer u meer dan dertig namen probeert te geven, verschijnt op het display "FULL". Druk op toets MENU 8. Kies met de toetsen / : "CD NAME". Druk op toets of :. De naam van de cd wordt weergegeven. Druk op toets of :. U komt in de Edit-modus. 199 CD-WEERGAVE De actuele invoerpositie knippert. [. . . ] Wanneer u de instelling 0 kiest, is de loudnessfunctie gedeactiveerd. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Loudness Druk zo vaak op toets of : dat "BALANCE" op het display verschijnt. of : om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. Druk op toets Druk op toets MENU 8. Op het display wordt "MENU" weergegeven. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets AUDIO =. Druk zo vaak op toets : dat "LOUDNESS" op het display wordt weergegeven. Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen Om de volumeverhouding voor/ achter (fader) in te stellen drukt u op toets AUDIO =. Op het display verschijnt "BASS". Druk op toets Druk zo vaak op toets of : dat "FADER" op het display verschijnt. of : om de volumeverdeling voor / achter in te stellen. of : om de versterking in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB53 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag