Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 te teleladen.


BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (212 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 annexe 1 (978 ko)
   BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 (965 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 174 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Weergave van lichtkranten kiezen 176 Displayweergave instellen . . . . . . . . . . . . 177 Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Volume voor verkeersinformatie instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk zo vaak op toets of Houd de gewenste voorkeuzetoets 1 - 5 > langer dan twee seconden ingedrukt. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 5 >. : dat "PTY ON" resp. uit te schakelen (OFF). Druk op toets 175 RADIOWEERGAVE Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT in- en uitschakelen Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de RDS-toets ?ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt. Displayweergave instellen U hebt de mogelijkheid om tijdens radioweergave te kiezen tussen permanente weergave van de kloktijd of permanente weergave van de naam van de zender resp. Druk zo vaak op toets of : dat "HICUT" op het display verschijnt. Houd toets / DIS 7 ingedrukt totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. Druk op toets of : om HICUT in te stellen. "HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. U kunt de weergave van 'lichtkranten' uitschakelen. Houd de RDS-toets ?ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt. 176 VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. Wanneer u eenmaal op toets of : drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Snel titels kiezen Om snel achterwaarts resp. voorwaarts titels te kiezen: Cd-weergave starten Wanneer er geen cd in de speler zit: Druk op toets 9. Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening totdat u een weerstand voelt. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het voelbaar vergrendelt. Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Druk zo vaak op toets SOURCE @ dat "CD" op het display verschijnt. Houd een van de / -toetsen : ingedrukt totdat de snelle titelkeuze achterwaarts resp. voorwaarts begint. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd een van de -toetsen : ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. Willekeurige weergave van de titels (MIX) Druk op toets 5 MIX >. Op het display verschijnt kort "MIX CD", het MIX-symbool is verlicht. De eerstvolgende, toevallig gekozen titel wordt weergegeven. 179 CD-WEERGAVE MIX beëindigen REPEAT beëindigen Druk opnieuw op toets 5 MIX >. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Wanneer u de Repeat-functie wilt beëindigen, drukt u opnieuw op toets 4 RPT >. [. . . ] Met "EQ DISP ON" is de spectrometer ingeschakeld, met "EQ DISP OFF" is de spectrometer uitgeschakeld. Druk zo vaak op toets AUX-ingang in- en uitschakelen Druk op toets MENU 8. "AUX_IN_ON" op het display wordt weergegeven. Druk op toets of : om AUX in (ON) resp. uit te schakelen (OFF). Druk op toets of : om te kiezen tussen de instellingen "EQ DISP ON" en "EQ DISP OFF". Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Let op: Wanneer de AUX-ingang is ingeschakeld, kan deze met de SOURCE-toets @ worden gekozen. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. 196 TECHNISCHE GEGEVENS Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 25 Watt sinus volgens DIN 45 324 bij 14, 4 V 4 x 45 Watt max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag