Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG te teleladen.


BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG annexe 1 (342 ko)
   BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG annexe 1 (338 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 110 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Belangrijke aanwijzingen . . . . . 110 Afneembaar bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Snelheidsafhankelijke volumeaanpassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Volume voor bevestigingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS 117 Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de RADIOWEERGAVE Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen. Zodra een zender met het gekozen programmatype wordt ontvangen, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender resp. vanuit de weergave van cassette en cd-wisselaar over op de zender met het gekozen programmatype. PTY in- en uitschakelen Het gekozen programmatype wordt kort aangeduid. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Druk op toets Druk op toets MENU 8. Wanneer PTY is ingeschakeld, is "PTY" op het display verlicht. Let op: Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen Druk op toets Kies met toets grammatype. of : een pro- Houd de gewenste toets 1 - 6 > langer dan twee seconden ingedrukt. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 6 >. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets of :. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd dat het programmatype wordt weergegeven, met of : een ander programmatype instellen. Of Druk op een van de toetsen 1 - 6 > om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen. 118 RADIOWEERGAVE Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst. Bij het terugspoelen van de band aan het einde van de titel verschijnt op het display "REPEAT TRCK". Om het herhalen van de titel te beëindigen drukt u opnieuw op toets 4 RPT >. "RPT" verdwijnt van het display. ve van de looprichting, bandteller (counter), verstreken speeltijd resterende speeltijd en kloktijd houdt u toets / DIS 7 een- of meermaals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. 121 PORTUGUÊS ESPAÑOL Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weerga- SVENSKA Let op: De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees hiervoor het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Om de S-CPS-, RPT- en SCANfuncties te kunnen gebruiken, moet zich tussen de afzonderlijke titels van de cassette een pauze van minimaal drie seconden bevinden. NEDERLANDS ITALIANO drukt u opnieuw op de OK-toets ;. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. FRANÇAIS Om het scannen te beëindigen ENGLISH Muziektitels overslaan (S-CPS) Om de volgende of een verder ge- Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. Alle titels van de cassette worden in oplopende volgorde kort weergegeven. DEUTSCH CASSETTEWEERGAVE Bandteller (counter) terugzetten op nul Om de bandteller (counter) terug te zetten op nul: Drukt u op toets 5 MIX >. Snelspoelen Snel vooruitspoelen Radiomonitor in- en uitschakelen Druk op toets MENU 8. uit te schakelen. Druk op toets Druk op toets :. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Onbespeelde gedeelten overslaan (Blank Skip) U kunt onbespeelde gedeelten die langer zijn dan tien seconden, automatisch laten overslaan. Blank Skip in- en uitschakelen Op het display verschijnt "FORWARD". Snel terugspoelen Druk op toets :. Op het display verschijnt "REWIND". [. . . ] of Stel het niveau in met toets Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op de OK-toets ; en dan op de of -toets :. Beluister de cassette of cd. Beoordeel de klankindruk volgens uw eigen voorstelling. Wanneer alle instellingen uitgevoerd zijn, drukt u op de DEQ-toets <. Lees nu de informatie onder "Klankindruk" in de tabel "Instelhulp voor de equalizer". 129 EQUALIZER Bestaande klankinstellingen kiezen U kunt ook klankinstellingen voor de volgende muzieksoorten kiezen: CLASSIC POP JAZZ ROCK TECHNO SPEECH De instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds voorgeprogrammeerd. Druk op de DEQ-toets <. Druk zo vaak op toets of : dat "CAR PRESET" op het display verschijnt. of Kies de gewenste voorgeprogram- Druk op toets DEQ < of OK ;. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT VIRGINIA DJ 50 AG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag