Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VERONA RCR 45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VERONA RCR 45. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT VERONA RCR 45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VERONA RCR 45 te teleladen.


BLAUPUNKT VERONA RCR 45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT VERONA RCR 45 INSTALLATION INSTRUCTION (197 ko)
   BLAUPUNKT VERONA RCR 45 (113 ko)
   BLAUPUNKT VERONA RCR 45 INSTALLATION INSTRUCTION (197 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT VERONA RCR 45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette Verona RCR 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 19 18 17 16 15 14 8 9 10 11 12 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . 66 Geprogrammeerde zenders laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bescherming tegen diefstal met KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Er kunnen voor het apparaat maximaal twee KeyCards geprogrammeerd zijn. Wanneer een derde KeyCard wordt geprogrammeerd, vervalt automatisch de geldigheid van de KeyCard die niet werd gebruikt bij het programmeren. · ENGLISH DEUTSCH Bescherming tegen diefstal met KeyCard Radiogebruik met RDS (Radio Data Systeem) Optische aanduiding van de diefstalbeveiliging Wanneer de auto geparkeerd is, kan de KeyCard-tong knipperen bij wijze van diefstalbeveiliging. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: De standby-pluspool en de pluspool via het contactslot moeten juist zijn aangesloten (zoals beschreven in de inbouwhandleiding). Het Radio Data Systeem biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. · Druk zo vaak op FMT, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Handmatig afstemmen op zenders << >> Voorwaarde: AF uitgeschakeld!· Druk op << >>, de frequentie wordt trapsgewijs omlaag/omhoog veranderd. Wanneer de tuimelschakelaar << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, verloopt het zoeken naar frequenties snel. "Bladeren" in een zenderketen (alleen FM) U kunt met << >> zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer verschillende programma's van een zenderketen te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of met << (achteruit) bladeren in de zenderketen, bv. Voorwaarden hiervoor zijn, dat de zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat AF Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. · Kies het frequentiegebied met FMT of M·L en op FM het geheugenniveau met FMT. 69 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS is geactiveerd (aangegeven op het display). Hiermee is aan de voorwaarden voor zenderkeuze met << >> voldaan. ENGLISH DEUTSCH · · Stem af op een zender met de tuimelschakelaar (automatisch of handmatig). Druk zolang op de gewenste voorkeuzetoets tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen de betreffende voorkeuzetoets en het geheugenniveau kort op het display, indien u zich op een ander geheugenniveau bevindt. Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Kies het frequentiegebied met FMT of M·L en bij FM het geheugenniveau. Druk daarvoor zo vaak op FMT, tot het gewenste niveau op het display wordt aangegeven. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Preset Scan starten: · Druk op PS. Op het display geven de knipperende posities het geheugenniveau en de geheugenplaats van de weergegeven zender aan. Weergegeven zenders verder beluisteren/ Preset Scan beëindigen: · Druk kort op PS. Zenders laten horen met Radio-Scan U kunt de opeenvolgende zenders elk 8 sec. Op het display brandt de weergegeven frequentie of de afkorting van de zender. Weergegeven zenders kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC. [. . . ] Aan het einde van de band schakelt het apparaat over op de andere kant. Op het display verschijnt "TR1-PLAY" voor kant 1 of A of "TR2-PLAY" voor kant 2 of B. Let op: Bij zwaar lopende cassettes kan voortijdig op de andere kant worden overgeschakeld. Vaak helpt heen- en weerspoelen van de cassette. LED (code) De LED B kan knipperen als optische waarschuwing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT VERONA RCR 45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT VERONA RCR 45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag