Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VANCOUVER CD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VANCOUVER CD35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT VANCOUVER CD35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT VANCOUVER CD35 te teleladen.


BLAUPUNKT VANCOUVER CD35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2724 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT VANCOUVER CD35 annexe 1 (1460 ko)
   BLAUPUNKT VANCOUVER CD35 (1407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT VANCOUVER CD35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 105 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Beschikbaar zijn "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANÇAIS". Druk op toets MENU 7. 101 RADIOWEERGAVE HICUT in- en uitschakelen VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de bijbehorende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "HICUT" op het display verschijnt. Druk op toets of 8 om HICUT in te stellen. "HICUT 1" betekent automatische afzwakking van de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets MENU 7. Display instellen U hebt tijdens radioweergave de mogelijkheid om op het display het golfgebied met geheugenniveau/-positie en de tijd of de zendernaam resp. de frequentie te laten weergeven, of kies "CLOCK" om het golfgebied met geheugenniveau/positie te laten weergeven. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk kort op toets TRAF RDS :. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u een zender met verkeersinformatie ontvangt en het volume op het minimum (0) is ingesteld of wanneer u bij het beluisteren van een cd, een cd-wisselaar of AUX het uitzendgebied van de zender verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie vindt. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "TUN DISP" op het display verschijnt. of 8 om te kiezen tussen "CLOCK" en "FREQUENCY". Druk op toets Druk tweemaal op toets MENU 7. 102 VERKEERSINFORMATIE wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of schakel over op een zender met verkeersinformatie. CD-WEERGAVE Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. De weergave wordt voortgezet. Verwijder de cd. Let op: Een naar buiten geschoven cd wordt na ca. U kunt ook cd's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. Displayweergave instellen U kunt tijdens de cd-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. titelnummer en kloktijd; titelnummer en verstreken speeltijd. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "CD DISP" op het display verschijnt. 105 WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR Weergave van cd-wisselaar Let op: Informatie over de behandeling van cd's, het plaatsen van cd's en voor de bediening van de cd-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw cd-wisselaar. Displayweergave instellen Voor de displayweergave bij de weergave van cd-wisselaar zijn vijf opties beschikbaar: titelnummer en verstreken speeltijd ("TRCK-TIME") titelnummer en kloktijd ("TRCK-CLK") cd-nummer en titelnummer ("CD-TRCK") cd-nummer en kloktijd ("CD-CLK") cd-nummer en verstreken speeltijd ("CD-TIME") Weergave van cd-wisselaar starten Druk zo vaak op SRC = dat "CHANGER" op het display verschijnt. De weergave begint met de eerste cd die de cd-wisselaar herkent. Cd kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere cd te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 8. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "CDC DISP" wordt weergegeven. of 8 dat de gewenste optie wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets Let op: Vrije cd-vakken in de wisselaar en cd-vakken met ongeldige cd's worden hierbij overgeslagen. Druk tweemaal op toets MENU 7. Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) Om de actuele titel te herhalen: Titels kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele cd te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 8. Druk kort op toets 4 RPT ;. Op het display verschijnt kort "RPT TRCK", RPT is verlicht op het display. Om de actuele cd te herhalen: Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd een van de -toetsen 8 ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. Op het display verschijnt kort "RPT DISC", RPT is verlicht op het display. WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH REPEAT beëindigen Om het herhalen van de actuele titel resp. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT VANCOUVER CD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT VANCOUVER CD35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag