Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TX 317.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TX 317.1. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TX 317.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TX 317.1 te teleladen.


BLAUPUNKT TX 317.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TX 317.1 (65 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TX 317.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Toen en vandaag stonden de blauwe punt producten voor uitstekende kwaliteit. 263 Over deze handleiding Over deze handleiding Lees deze handleiding en vooral het volgende hoofdstuk "voor uw veiligheid" (laatste hoofdstuk) volledig door, voordat u het apparaat gebruikt!Houdt bovendien de volgende handleidingen aan: · CD-wisselaar, voor zover aanwezig · Afstandsbediening, voor zover aanwezig Wanneer u het apparaat zelf inbouwt U mag het apparaat alleen inbouwen, wanneer u ervaring heeft met de inbouw van autoradio's en bekend bent met het elektrische systeem van het voertuig. In het apparaat bevindt zich een Class-1-laser, die onzichtbare laser uitstraalt, die uw ogen kan verwonden. [. . . ] Druk op de kanteltoets 3 op , om naar een bovenliggende map over te schakelen. Druk op de kanteltoets 3 op of druk op de OK-toets A, om naar een onderliggende map over te schakelen. Druk op de kanteltoets 3 op of druk op de OK-toets A, om een gekozen bestand af te spelen. 295 Optionele CD-wisselaar bedienen Optionele CD-wisselaar bedienen Nadat u minimaal één CD in het magazijn van de CD-wisselaar heeft geplaatst en voor de eerste keer "CDC" als audiobron (zie blz. 271) heeft gekozen, verschijnt "Magazine Scan" kort op het display. U kunt tussen CD-overzicht (bovenste deel afbeelding) en het CD-wisselaardisplay (midden van de afbeelding) met de NEXT-toets 6 omschakelen. 16:13 ALICIAK MADONNA BOBMARL CDC DISC 04 DISC 05 Next DISC 06 DISC 07 DISC 08 SRC 16:13 CDC DISC 09 DISC 10 Previous CDC Edit CD Name Clear CD Name Clear ALL Names NEXT NEXT Mix Off MIX ALL Mix CD CDC Press Key for more then 2 Sec Repeat Off Repeat CD Repeat Track 16:13 Track 05 DISC 01 ALICIAK 02:19 Mix All Traffic Info Off Menupunt Willekeurige weergave Traffic Info On Afk. MIX Sneltoets 7 Instelmogelijkheid Alle titels van de CD (Mix CD) resp. het magazijn (Mix ALL) in willekeurige volgorde afspelen Uitschakelen (Mix Off) zie Pagina 275 Titelherhaling RPT 8 Actuele titel (Repeat Track) resp. actuele CD (Repeat CD) herhalen Uitschakelen (Repeat Off) Pagina 276 Voorrang voor verkeersberichten CD-naam bewerken TA 9 < Inschakelen (Traffic Info On) Uitschakelen (Traffic Info Off) Pagina 287 Pagina 297 CDN Naam voor CD's in het magazijn van de CD-wisselaar invoeren, veranderen, wissen 296 Optionele CD-wisselaar bedienen CD uit het CD-magazijn kiezen (CD-overzicht) Het CD-overzicht toont: · het CD-nummer (bijv. "DISC 01") · of de naam van de CD (deze kunt u invoeren, zoals in de volgende paragraaf beschreven) · of een lege positie, wanneer de betreffende plaats in het magazijn leeg is. Opmerking: Indien uw CD-wisselaar meer dan vijf CD's in het magazijn heeft, drukt u op de sneltoets :, die zich telkens naast de menuopties "Next" en "Previous" bevindt, om tussen de weergave van de eerste vijf en de laatste vijf CD's om te schakelen. De naam van een CD in het magazijn van de CD-wisselaar veranderen (CDN) U kunt iedere CD, die zich in de CD-wisselaar bevindt, een naam geven. Kies in het CD-overzicht de CD, aan welke u een naam wilt toekennen, zoals in de voorgaande paragraaf beschreven. Kies de persoonlijke equalizer-instelling die u wilt maken/veranderen, zoals in de voorgaande paragraaf beschreven. Het menu "User EQ 1/2/3" wordt geopend. Microphone? Adjust User EQ 1 Automatic Manual EQ Low 1 EQ Low 2 EQ High 1 User EQ 1 EQ High 2 EQ High 3 EQ High 4 Place Micro 1 Automatic: U kunt één van de drie equalizerinstellingen automatisch met een meetmicrofoon (als toebehoren leverbaar) uitvoeren. Waarborg het volgende, voordat u begint: · De meetmicrofoon moet voor de inbouw van het apparaat zijn aangesloten, zoals in de inbouwhandleiding van de meetmicrofoon staat beschreven. · Het moet tijdens de meting rustig zijn, want externe vreemde geluiden vervalsen de meting. Schakel de motor uit, maar laat de ontsteking ingeschakeld. · De temperatuur in het voertuig mag niet hoger zijn dan 55 °C. · Alle luidsprekers moeten zijn aangesloten. Plaats de meetmicrofoon · voor de bestuurder alleen 10 cm naast het rechter oor van de bestuurder, · voor bestuurder en bijrijder exact tussen beiden op oorhoogte, · voor inzittenden voor en achter op oorhoogte in het midden van het voertuig. Waarborg dat alle inzittenden in het voertuig zitten en zich stil gedragen. 301 Basisinstellingen in hetinstel-menu veranderen Ga naar het menu "User Equalizer" (gebruikers-equalizer) en roep een van de persoonlijke equalizer-instellingen op ("User EQ 1 t/m 3"), zoals in de vorige paragraaf beschreven. Druk op de sneltoets 7 (naast "Automatic") en volg aansluitend de instructies op het display op. Na 5 seconden aftellen hoort u het testgeluid en op het display verschijnt afwisselend "Silence Please" en "Adjusting". De automatische equalizer-instelling is succesvol afgerond, wanneer "Adjustment OK" op het display wordt getoond. [. . . ] · Afhankelijk van de uitvoering kan uw auto afwijken van deze beschrijving. Voor schade door fouten in montage of aansluiting en schade als gevolg daarvan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Mochten de hier vermelde aanwijzingen voor de montage voor u niet van toepassing zijn, dan kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-vakhandel, uw autofabrikant of onze telefoon-hotline. Bij inbouw van een versterker of cd-wisselaar moeten eerst de massacontacten van de apparaten worden verbonden voordat de stekkers voor de line-in- of line-out-bussen worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TX 317.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TX 317.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag