Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TX 200.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TX 200.1. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TX 200.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TX 200.1 te teleladen.


BLAUPUNKT TX 200.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (983 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TX 200.1 (65 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TX 200.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lang indrukken: radioweergave: automatische zoekdoorloop in gekozen frequentieband. CD-/MP3-/WMA-weergave: snel achteruit spoelen. 2 Kanteltoets 3 MENU-toets Voor het oproepen van het menu voor de basisinstellingen. 5 Volumeregelaar 6 Aan-/uit-toets Kort indrukken: inschakelen van het apparaat. : AUD-toets Instellen van lage tonen, hoge tonen, middentonen, balans en fader. [. . . ] Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Indien u niet wilt dat een wisseling binnen de zenderketen of een PTY-omschakeling plaatsvindt, kunt u EON in- resp. u Druk zo vaak op de toets of 2, tot "EON ON" of "EON OFF" op het display wordt weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets MENU 3 of wacht 5 seconden. De instellingen zijn opgeslagen. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen u Druk op de toets TA <, om de voorrang voor de verkeersinformatie in of uit te schakelen. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer "TA" op het display is weergegeven. 119 NEDERLANDS Verkeersinformatie CD-weergave Volume voor verkeersinformatie instellen u Drukt u op de toets MENU 3. u Druk zo vaak op de toets of 2, tot "TA VOL" op het display wordt weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets MENU 3 of wacht 5 seconden. Opmerking: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 5. CD-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-CD's, CD-r's en CDrw's met een doorsnede van 12 cm afspelen. CD's met opgeplakte stickers en shape-CD's kunnen de CD-speler beschadigen. Plak geen labels op de CD's, omdat het label bij gebruik los kan laten. Pauze opheffen Om de weergave te vervolgen, u drukt u tijdens de pauze op de toets 1 =. De weergave wordt voortgezet. Verkeersinformatie tijdens CD-weergave Wanneer u tijdens de CD-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, u drukt u op de toets TA <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het TA-symbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". 122 CD-weergave MP3-/WMA-weergave CD verwijderen u Druk op de toets 1. Opmerkingen: · Een naar buiten geschoven CD wordt na tien seconden automatisch weer naar binnen getransporteerd. · U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. MP3-/WMA-weergave U kunt met deze autoradio ook CD-r's en CD-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. Dit hoofdstuk behandelt alleen het afspelen van MP3-bestanden, omdat de bediening bij MP3- en WMA-bestanden identiek is. Opmerking: WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) uit online-musicshops kunnen met dit apparaat niet worden afgespeeld. Voorbereiding van de MP3-/ WMA-CD Door de combinatie van CD-writer, CDschrijfsoftware en onbeschreven CD kunnen problemen optreden bij de weergave van de CD's. Wanneer er problemen optreden met zelfgebrande CD's, dient u over te schakelen op een ander merk of een andere kleur basis-CD's. Opmerkingen: Om ongestoorde weergave te garanderen, · probeer niet om andere bestanden dan MP3-bestanden te voorzien van de extensie ". MP3" en deze vervolgens af te spelen!· gebruik geen gemengde CD's met MP3-bestanden en niet-MP3-bestan123 NEDERLANDS MP3-/WMA-weergave den (het apparaat leest tijdens MP3weergave alleen MP3-bestanden). [. . . ] Le masse di altri apparecchi non devono essere collegate alla massa dell'autoradio (involucro). Inbowhandleiding Adviezen voor de veiligheid Wilt u dedurende het monteren en aansluiten de volgende veiligheidsadviezen in acht nemen. · Bij het gaten boren erop letten dat geen voertuigonderdelen worden beschadigd. · De dwarsdoorsnede van de plusen minkabel mag niet minder dan 1, 5 mm2 zijn. · Stekker aan de voertuigkant niet aan de radio aansluiten!De voor uw voertuig vereiste adapterkabel is bij de BLAUPUNKT-vakhandel verkrijgbaar! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TX 200.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TX 200.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag