Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M te teleladen.


BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (407 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 Automatische nieuwsinlassing met Timeout-functie [ NEWS ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Automatische zenderzoekloop voor verkeersinfo [ ATPS ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schakelen naar het menu voor de bronnenkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatisch openen/sluiten van de monitor [ AUTO OPEN-CLOSE ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Telkens [ TV ] geactiveerd wordt, wordt de band omgeschakeld van TV 1 tot TV 2. Video-ingangen selecteren Telkens [ VD ] geactiveerd wordt, wordt de video-ingang band omgeschakeld van Video 1 tot Video 2. Aanwijzing Video 1 wordt niet geselecteerd wanneer de "IN-OUT"schakelaar zich in de "OUT"-positie bevindt (p. 32). Kanalen selecteren Automatische zoekloop-afstemming (AUTO1) ] aan om hogere kanalen te zoeken. Voorkeuze-zenderzoekloop-afstemming (AUTO2) Tip [ ] aan om naar de volgende voorkeuzezender te gaan [ d. w. z. Manuele afstemming (MANU) ] aan om het kanaal met één stap te verhoTip [ gen. Tip [ ] aan om het kanaal met één stap te verlagen. Preselectiegeheugen Sla het kanaal van de zender die u geselecteerd hebt in het geheugen op. 2 Hou het preselectie-zendernummer [ P1 ] - [ P6 ] waaronder u de zender wil opslaan gedurende minstens twee seconden ingedrukt. Aanwijzing U kan voor het TV1- en TV2-frequentiebereik telkens 6 zenders memoriseren. Preselectiezenders oproepen Tip het preselectie-zendernummer [ P1 ]-[ P6 ] aan voor de selectie van de gewenste zender. Het nummer van de opgeroepen zender verschijnt op het display. 15 TV-menu TV-menu-2 TI VD ME NU TV 1 2:0 0 TV 12ch Aanwijzing De werking is niet mogelijk, zolang de handrem niet aangetrokken is. Naar TV-menu-1 terugkeren Tip [ ] aan om naar het TV-menu-1 terug te keren. TV1 A1 P1 NO N AME MANU TV-lijst-scherm TI TV1 P1 ME NU 1 I NFO - TV 2 TV - J APAN 1 2:0 0 12ch AME SEEK LIST NAME Automatische memory-ingave U kan automatisch alle te ontvangen kanalen in het ingestelde frequentiebereik memoriseren en die later via een gewone druk op de toets weer oproepen. Deze functie is belangrijk wanneer u op reis bent en niet weet, welke zenders ontvangen kunnen worden. De voorkeuze-zendernummers [ P1 ] ­ [ P6 ] worden na elkaar weergegeven. 0 M Hz FM - I NFO ALM NEWS REG AF TI MANU ST PTY AME MONO SEEK LO. S TI VOL AUTO 2 MANU Automatische memory-ingave Alle ontvangbare frequenties in het actuele frequentiebereik kunnen automatisch worden opgeslagen en later via een simpele toetsdruk weer worden opgeroepen. Deze functie is belangrijk wanneer u op reis bent en niet weet, welke zenders ontvangen kunnen worden. De voorkeuze-zendernummers [ P1 ] ­ [ P6 ] worden na elkaar weergegeven. Wanneer alle zenders van een bepaald frequentiebereik in het preselectiegeheugen opgeslagen werden of wanneer er geen plaats meer is in het preselectiegeheugen, dan wordt de automatische geheugeningave beëindigd. Aanwijzing · Wanneer de AF-functie ingeschakeld is, terwijl de automatische geheugeningave actief is, worden enkel de RDS-zenders (d. w. z. RDS-zenders die reeds in de FM1-band geprogrammeerd zijn, kunnen niet nogmaals onder FM2 of FM3 worden opgeslagen. · Indien de plaatselijke zender-zoekloop ingeschakeld is, terwijl de automatische geheugeningave aan het werk is, worden geen zwak ontvangen zenders gememoriseerd. · Indien u bovendien de zenderherkenning voor verkeersmeldingen hebt geactiveerd, worden enkel de frequenties van de plaatselijke zenders met verkeersmeldingen gememoriseerd. In- en uitschakelen van de lokale zenderzoekloop Indien de lokale zenderzoekloop geactiveerd is, dan slaat de automatische zenderzoekloop alle zenders over die maar zwak ontvangen worden. De LO. S-aanduiding verschijnt wanneer de lokale zenderzoekloop ingeschakeld is. In- en uitschakelen van de mono-ontvangst De omschakeling op mono-ontvangst vermindert het zendergeruis van ver verwijderde zendstations, waardoor de weergavekwaliteit verbeterd wordt. De MONO-aanduiding wordt getoond wanneer de mono-ontvangst ingeschakeld is. 19 FM/AM-tunermenu Verkeersinformatie Het apparaat ontvangt verkeersmeldingen van verkeersradiozenders. Tijdens het doorzenden van de verkeersmeldingen wordt de muziekweergave onderbroken, ook wanneer er een CD wordt gespeeld. [. . . ] Maak het glas zeer zorgvuldig schoon, anders kan de kleefsterkte van de dubbelzijdige kleefband verminderen en kan die losraken. 2 Verwijder de beschermstroken van de antenne-onderdelen en de achterkant van de antenne-unit. 3 Bevestig de dubbelzijdige kleefband van de antenne-onderdelen en de antenne-unit op de achterruit. Beveilig alle kabels met de bijgeleverde klemmen. CAR DIVERSITY ANTENNA WITH BOOSTER Versterkerschakelaar Plaats deze versterkerschakelaar op "OFF" wanneer er omwille van elektromagnetische velden reflectie te zien is op het scherm. ON OFF ON BOOST OFF Ontsteking Contactslot Batterij 4 5 Nadat u de antenne hebt bevestigd met behulp van de dubbelzijdige kleefband laat u die gedurende 24 u onaangeroerd zitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag