Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TSX462

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TSX462. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TSX462 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TSX462 te teleladen.


BLAUPUNKT TSX462 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2153 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TSX462 (2127 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TSX462

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S Wenn Sie mehr als einen Lautsprecher pro Verstärkerkanal anschließen, darf die gesamte Impedanz nicht unter den empfohlenen Mindestwert für die Lautsprecher-belastung des Verstärkers fallen (die meisten Verstärker überhitzen sich mit der Zeit und schalten sich bei einer Belastung von weniger als 2 Ohm eventuell aus). U bent vanaf nu de eigenaar van een uitzonderlijke luidspreker van de hand van de enthousiaste audiofielen bij Blaupunkt. Onze ingenieurs hebben behoorlijk wat tijd besteed aan het verfijnen van onze transparante coaxiale luidsprekers om u prachtig geluid te brengen tegen een betaalbare prijs. Deze nieuwe Blaupunkt-luidsprekers zijn voorzien van een transparante polycarbonaat behuizing en van transparante poly-conussen wat het extra voordeel biedt van waterbestendigheid en wat er tevens een indrukwekkende verschijning van maakt. [. . . ] Verzeker u er eveneens van dat er zich geen kabels achter of in de nabijheid van het gewenste montagevlak bevinden (vergeet niet dat schroeven dikwijls 2 tot 5 cm achter het montagevlak kunnen uitsteken). S ZORG ERVOOR DAT ER GENOEG RUIMTE IS ­ Alvorens te snijden of te boren, zorg ervoor dat de luidspreker perfect past in de gewenste positie. Controleer of er genoeg vrije ruimte is rond de torsiestaven achteraan of rond andere structurele elementen. s ELKE AUTO WORDT OP EEN ANDERE MANIER GEASSEMBLEERD ­ Elke autofabrikant gebruikt andere assemblagetechnieken. Zorg ervoor dat u goed oplet bij het verwijderen/wijzigen van de bekledingsplaten of de montagevlakken omdat deze vaak unieke schroeven of drukknopen gebruiken die moeilijk te vervangen zijn wanneer ze verloren of kapot gaan. s WEES VOORZICHTIG BIJ HET LEGGEN VAN KABELS ­ Zorg ervoor dat bij de plaatsing van audiokabels de RCAen luidsprekerkabels weggeleid worden van de elektrische stroomkabels van zowel de audioversterkers als het voertuig. Dit zal niet alleen voorkomen dat er geluiden in het audiosysteem binnendringen, maar ook dat de bedrading van het voertuig zelf beschadigd wordt. S WEES VOORZICHTIG MET ALLE VERBINDINGEN ­ Zorg ervoor dat bij het maken van verbindingen, elke verbinding schoongemaakt en goed beveiligd is. Robert Bosch Corporation garandeert dat Blaupunkts nieuwe audioproducten voor de auto, welke ze verdeelt in de Verenigde Staten via erkende Blaupunkt-dealers, of welke ingevoerd werden als originele voertuiguitrusting door de autofabrikant, vrij zijn van gebreken en vakmanschap, in overeenkomst met de volgende bepalingen: Gedurende een periode van twaalf (12) maanden nadat het product aan u, de oorspronkelijke koper, overhandigd werd, herstellen we of, naar onze vrije keuze, vervangen we op onze kosten elk audioproduct dat onder normale gebruiksomstandigheden en onderhoud een gebrek blijkt te hebben in materiaal of vakmanschap. Deze garantie dekt echter niet de kosten die veroorzaakt werden door het verwijderen of het opnieuw installeren van om het even welk audioproduct, waarvan het gebrek al dan niet bewezen is, en dekt evenmin producten die niet werden aangekocht bij een erkende Blaupunkt-dealer. Deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijk koper en is niet overdraagbaar. Herstelde en vervangen audioproducten zullen voor wat betreft deze garantie de identiteit aannemen van het originele product en deze garantie zal niet worden uitgebreid met betrekking tot deze producten. Contacteer uw dichtstbijzijnde erkende Blaupunkt-servicecenter of ons dichtstbijzijnde kantoor om deze garantie toe te passen. Hiervoor heeft u een gedateerd aankoopbewijs of een ander bewijs nodig dat aantoont dat het product binnen de garantieperiode valt. Schrijf voor meer informatie naar Robert Bosch Corporation, 2800 South 25th Avenue, Broadview, Illinois, 60153, ter attentie van Blaupunkt Customer Service Department of bel naar het nummer 1-800-266-2528. Deze garantie geldt niet indien er sprake is van gebreken die veroorzaakt werden door verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, ondeskundig gebruik of installatie, het laten vallen of beschadigen, niet erkende service of onderdelen, of nalatigheid om onderhoudsinstructies op te volgen of normale onderhoudsactiviteiten uit te voeren. Normale onderhoudsactiviteiten voor audioproducten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het schoonmaken en andere kleine onderhoudsactiviteiten en aanpassingen die worden beschreven in de gebruikershandleiding of die in normale omstandigheden vereist zijn voor een goede werking van het product. Deze garantie komt eveneens te vervallen bij de correctie van een verkeerde installatie en de eliminatie van alle externe elektromagnetische interferentie. Deze garantie beschrijft uw exclusieve verhaalmogelijkheden met betrekking tot de producten die erdoor gedekt worden. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor incidentele schade, gevolgschade, speciale schade of boetes die voortvloeien uit de verkoop of het gebruik van elk Blaupunkt-audioproduct, ongeacht of schade wordt geclaimd op grond van contract of onrechtmatige daad. Elke poging tot verandering, wijziging of aanvulling van deze garantie is ongeldig indien zij niet schriftelijk toegestaan wordt door een officiële vertegenwoordiger van Robert Bosch Corporation. dEZE GARANTIE WORDT VERLEEND IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES OF REPRESENTATIES , HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET , MET INBEGRIP VAN ELKE GARANTIE OPGELEGD DOOR DE WET , HETZIJ VOOR DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ANDERE EN ZAL SLECHTS GELDIG ZIJN VOOR DE PERIODE DIE EXPLICIET IN DEZE GARANTIE GESPECIFICEERD WORDT. [. . . ] S NEEM UW TIJD ­ Overhaast te werk gaan bij een installatie zorgt bijna altijd voor problemen. S LUISTER NIET NAAR HOGE GELUIDSNIVEAUS VOOR EEN LANGERE TIJD ­ Indien de luidsprekers aangesloten zijn op versterkers met een hoog vermogen, kunnen ze permanent gehoorverlies veroorzaken bij het luisteren op een maximaal volumeniveau gedurende verscheidene uren. Wat volgt is een lijst met materiaal en bronnen van aanbevolen lectuur voor geïnteresseerden in luidsprekers, akoestiek en audio in het algemeen. s DESIGNING , BUILDING , AND TESTING YOUR OWN SPEAKER SYSTEM , David Weems , Copyright 1984 , TAB Books #1964 , Blue Ridge Summit , PA 17294. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TSX462

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TSX462 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag