Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRIER RCR 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRIER RCR 126. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRIER RCR 126 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRIER RCR 126 te teleladen.


BLAUPUNKT TRIER RCR 126 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (139 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TRIER RCR 126 (140 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRIER RCR 126

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette Trier RCR 126 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 19 18 17 16 15 14 8 9 10 11 12 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . 66 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Daarvoor moet u de voorkeurstoetsen 1 en 6 gelijktijdig indrukken en het toestel inschakelen. ITALIANO FRANÇAIS Wanneer u een onbekend soort kaart invoert (bv. Bedien het apparaat pas weer, wanneer u beschikt over een KeyCard die bij het apparaat bekend is. Verwijder de eerste KeyCard en schuif, zolang "CHANGE" wordt weergegeven, de nieuwe KeyCard in de opening. Er kunnen voor het apparaat maximaal twee KeyCards geprogrammeerd zijn. Wanneer een derde KeyCard wordt geprogrammeerd, vervalt automatisch de geldigheid van de KeyCard die niet werd gebruikt bij het programmeren. · ENGLISH DEUTSCH Bescherming tegen diefstal met KeyCard Radiogebruik met RDS (Radio Data Systeem) Optische aanduiding van de diefstalbeveiliging Wanneer de auto geparkeerd is, kan de KeyCard-tong knipperen bij wijze van diefstalbeveiliging. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: De standby-pluspool en de pluspool via het contactslot moeten juist zijn aangesloten (zoals beschreven in de inbouwhandleiding). Het Radio Data Systeem biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: zoekt het apparaat automatisch naar een alternatieve frequentie. Hiermee is aan de voorwaarden voor zenderkeuze met << >> voldaan. Zenders programmeren U kunt in het FM-gebied per geheugenniveau (I, II, T) zes zenders met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmeren. · · Stem af op een zender met de tuimelschakelaar (automatisch of handmatig). / / Voorwaarde: AF uitgeschakeld!· Druk op << >>, de frequentie wordt trapsgewijs omlaag/omhoog veranderd. Wanneer de tuimelschakelaar << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, verloopt het zoeken naar frequenties snel. 65 PORTUGUÊS U kunt tussen de geheugenniveaus I, II en T bij het programmeren en bij het oproepen van de geprogrammeerde zenders switchen. · Zo vaak op FM of TS drukken, tot op het display het gewenste geheugenniveau getoond wordt. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. Deze functie is vooral handig op reis. ESPAÑOL SVENSKA Handmatig afstemmen op zenders << >> Veranderen van geheugenniveau NEDERLANDS omhoog omlaag trapsgewijs omlaag/omhoog ("AF" is uit) "bladeren" door de zenderketen, wanneer "AF" aanstaat (NDR1. . . NDR4). Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen de betreffende voorkeuzetoets en het geheugenniveau kort op het display, indien u zich op een ander geheugenniveau bevindt. ITALIANO Druk zolang op de gewenste voorkeuzetoets tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Het display geeft aan welke toets is ingedrukt. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH · Houd TS minstens 2 sec. Het apparaat zoekt dan de sterkste FMzenders en slaat ze op in geheugenniveau T (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Afhankelijk van de ingestelde toestand laat het apparaat de zenders van de geheugenniveaus I, II of het niveau Travelstore "T" kort horen. Wanneer op een voorkeuzetoets geen zender geprogrammeerd is, wordt deze toets overgeslagen. De op dit moment beluisterde zender wordt verder weergegeven. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming veranderen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). [. . . ] "TR1-PLAY" of "TR2-PLAY" op het display. Wisselen van kant (autoreverse) (wisselen van afspeelrichting tijdens de weergave) · Druk tegelijk op FR en FF. Aan het einde van de band schakelt het apparaat over op de andere kant. Op het display verschijnt "TR1-PLAY" voor kant 1 of A of "TR2-PLAY" voor kant 2 of B. Let op: Bij zwaar lopende cassettes kan voortijdig op de andere kant worden overgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRIER RCR 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRIER RCR 126 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag