Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 AUD-toets TREB (hoge tonen): met tuimelschakelaar <</>> I instellen. 4 LD-toets (Loudness) Aan het gehoor aangepaste versterking van de lage tonen bij gering volume. 5 DSC-toets (Direct Software Control) Programmeren van diverse toestelfuncties. 6 AF-toets De radio zoekt met AF automatisch naar een alternatieve, beter te ontvangen frequentie van dezelfde zender wanneer RDS is ingeschakeld. [. . . ] Tijdens het zoeken naar een alternatieve frequentie is de radio kort stomgeschakeld. Golfbereik kiezen U kunt met uw autoradio kiezen tussen de golfbereiken FM, MG (middengolf) en LG (lange golf). Het display G b toont "FM". 71 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Het is raadzaam in principe op de FM altijd van RDS gebruik te maken. Zodra uw toestel dan zenders identificeert, toont het display de naamsaanduiding van de zender, ev. Zo weet u precies, welk programma u ontvangt en kunt u een gewenst programma ook gericht kiezen. MG of LG kiezen: M·L-toets D kort indrukken. Om tussen MG en LG om te schakelen: M·L-toets D nogmaals indrukken. Tenzij anders vermeld gelden navolgende bedieninstructies voor alle golfbereiken. ENGLISH DEUTSCH Radiogebruik Zenderafstemming met de hand U kunt zenders ook met de hand instellen: tuimelschakelaar <</>> I rechts of links indrukken. De frequentie verandert in kleine stapjes. Zenderzoekgevoeligheid instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zenderzoekloop op alle golfbereiken wijzigen. Om uitsluitend sterke zenders te ontvangen (geringe gevoeligheid): lo-toets 7 indrukken (ev. Om zowel sterke als zwakke zenders te ontvangen (zeer gevoelig): lo-toets 7 nogmaals indrukken. ingedrukt houden. 72 Uw toestel zoekt de sterkste FM-zenders op en programmeert deze op geheugenbereik T (Travelstore). Desgewenst kunnen op het Travelstore-bereik zenders ook met de hand worden vastgelegd. De cassette wordt automatisch in de juiste afspeelpositie getransporteerd en er volgt cassetteweergave in de laatst gebruikte looprichting. Het display G a toont welke kant wordt afgespeeld. Cassette uitnemen Om de cassette uit te nemen: FR/FF-toetsen = gelijktijdig indrukken. De cassette wordt vanzelf in de uitneempositie getransporteerd. Versneld op- en terugspoelen Versneld opspoelen: toets FF > indrukken. Aan het bandeinde wordt automatisch op het ander bandspoor omgeschakeld. Versneld opspoelen beëindigen FR-toets < indrukken. Dolby-NR* U kunt cassettes weergeven die zijn opgenomen met Dolby-NR. Is Dolby-NR ingeschakeld, dan toont het display G g "B". * Ruisonderdrukkingssyteem vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. Het woord Dolby evenals het symbool van de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Radioweergave tijdens versneld spoelen Tijdens cassettegebruik is de radio uitgeschakeld. Het is echter mogelijk om voor de duur van het versneld spoelen op radioweergave om te schakelen: RM-toets ?Is de functie ingeschakeld, dan toont het display G m "RM". Instelling bandsoort Wanneer u METAL- of chroomdioxide-cassettes gebruikt: MTL-toets 9 indrukken. Door de toets nogmaals in te drukken, wordt de funktie uitgeschakeld, "MTL" verdwijnt uit het display. FF-toets > indrukken. Het display G a toont "TR1 (of 2) << >>", de band wordt opgespoeld. [. . . ] CD- of DAT-speler FRANÇAIS ENGLISH Uw autoradio beschikt over DSC (Direct Software Control). Hiermee kunt u een aantal instellingen en functies naar eigen wens en behoefte aanpassen en programmeren. DEUTSCH Programmeren met DSC Beep na indrukken toets Functies waarbij een toets langer dan 2 sec. Om de bestaande Beep-instelling (Aan of Uit) te wijzigen: eerst DSC-toets 5 indrukken. Dan met tuimelschakelaar << / >> I tussen "BEEP ON" of "BEEP OFF" kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS150B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag