Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15 Consignes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Caractéristiques techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 SLOVENSKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bezpecnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Norme di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 70 Güvenlik uyarilari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 letim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Säkerhetsanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Indicaciones de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 En funcionamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Datos técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Indicações de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Funcionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dados técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Sigurnosne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 SRPSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Uputstva za sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5 NEDERLANDS Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. U kunt de garantiebepalingen oproepen op www. blaupunkt. de of direct opvragen bij: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. verschijnt weer de normale tijdindicatie. Stand-by modus u Druk kort op de aan-/uit -toets 1 Volume instellen Opmerking ü Het apparaat speelt de audiobron in het volume die u als laatste hoorde. ü Stel altijd een gematigd volume in. · De displayverlichting gaat uit en de klokfunctie is zichtbaar. Tijdinstellingen veranderen Tijd instellen Om de tijd in te stellen moet het apparaat zich in de standby-modus bevinden. u Druk kort op de VOL -/+ -toets 2, om het volume in stappen van 00-20 in te stellen. NEDERLANDS u Druk op de -toets < Het actuele volume wordt op het display weergegeven en voor alle audiobronnen gebruikt. · tot de urenindicatie knippert. in te stellen. u Druk op de < SEEK > -toetsen 3 om de uren u Druk kort opnieuw op de -toets < Klankkleurinstellingen Bass en treble instellen Instellingen kunnen alleen via de afstandsbediening worden uitgevoerd. · · tot de minutenindicatie knippert. nuten in te stellen. u Druk op de < SEEK > -toetsen 3 om de miNa ca. verschijnt de ingestelde tijd. u Om de instelling te veranderen, drukt u op de TONE -toets L . u Druk kort op de VOL -/+ -toets 2, om het niveau van de lage tonen van -3 tot +3 in te stellen. ling van bass- naar treble-instelling. De tijd kan tijdens bedrijf door indrukken van de -toets < worden weergeven. Wektijd instellen Om de wektijd in te stellen moet het apparaat zich in de standby-modus bevinden. u Druk kort op de TONE -toets L. Omschakeu Druk kort op de VOL -/+ -toets 2, om het niveau van de hoge tonen van -3 tot +3 in te stellen. u drukt u op de -toets < · · tot de urenindicatie knippert. Na ca. 6 seconden of indrukken van de TONE -toets L wordt het menupunt verlaten. 27 Geluidsonderdrukking Om het geluid van het apparaat te onderdrukken, Op het display verschijnt de frequentie van de zender resp. de zendernaam. u Druk kort op de Mute-toets Op het display wordt Zenders opslaan =. [. . . ] de zendernaam. u Druk kort op de Mute-toets Op het display wordt Zenders opslaan =. Nadat u een zender heeft ingesteld, kunt u deze als volgt opslaan: weergegeven. Om de geluidsonderdrukking op te heffen, u drukt u opnieuw kort op de Mute -toets =. u Druk net zolang op een van de voorkeuze- toetsen 1 - 5 5, toot bijv. "P1" knipperend op het display verschijnt. Tuner-weergave Met dit apparaat kunt u radiozenders in het FM (UKW) frequentiebereik ontvangen en UKW-radiozenders instellen en opslaan. Mono-stereo omschakeling u Druk langer dan 1 sec op de FM -toets 4. · · Displaymelding MONO Displaymelding "AUTO" (automatische omschakeling mono/stereo). u Druk langer dan 1 sec op de FM -toets 4. Zenders instellen U heeft drie mogelijkheden om zenders in te stellen: · · · Gebruik met TravelPilot TravelPilot-adapter Afhankelijk van het type TravelPilot de adapter > (A voor TP 300 of B voor TP 500/700) aanpassen (zie inbouw adapter). Zender automatisch instellen (zoekafstemming) Zenders handmatig instellen Geprogrammeerde zenders kiezen Zoekafstemming (vooruit/achteruit) u Druk op de < SEEK > -toets 3 vooruit of achteruit tot de zoekdoorloop start. De tuner zoekt in het golfgebied naar de volgende zender die kan worden ontvangen. TravelPilot inschakelen, u door indrukken van de aan-/uit -toets 1 op de TravelPiloten of de afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R ITALY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag