Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinstructies Alvorens uw speakers in te bouwen, dient u eerst de inbouw- en aansluitinstructies te lezen. Tijdens montage en aansluiting moet de minpool van de batterij zijn losgekoppeld. daartoe de veiligheidsinstructies van de voertuigfabrikant (airbag , alarminrichtingen , boordcomputer , wegrijblokkering) raadplegen. Let er bij het boren van gaten goed op, dat u geen delen van het voertuig (accu, kabels, zekeringkast) beschadigt. [. . . ] Subwoofers niet op losse hoedeplanken (liftbacks) of op naar voren toe open plaatsen monteren. Beweegt de membraan van een woofer naar voren, onstaat een positieve drukgolf. Wanneer beide golven zich ten gevolge van het ontbreken van een scheidingswand tussen het voorste en het achterste speakergebied verenigen, wordt de via de woofer weergegeven toon bijna volledig uitgewist en de weergave van de diepe bastonen aanmerkelijk verzwakt. Deze wand is dus absoluut noodzakelijk en wordt aangeduid als akoestische soundwall. Soundwall kan uit een kastje bestaan of gewoon uit de hoedeplank achterin uw auto, die de positieve en negatieve geluidsgolven van de speaker van elkaar scheidt. TYPEN SUBWOOFER-BOXEN Op car-audio gebied worden in essentie vijf verschillende subwoofer-boxen toegepast: SPEAKERS MET ONEINDIGE SOUNDWALL, GESLOTEN BOXEN, BASSREFLEXBOXEN, ENKELVOUDIG GEVENTILEERDE BAND-PASS BOXEN (dikwijls foutief als "boxen van de 5de orde" aangeduid) en DUBBEL GEVENTILEERDE BAND-PASS BOXEN (dikwijls foutief als "boxen van de 7de orde" aangeduid). Geen van deze boxtypen is superieur aan de andere, want in alle gevallen moeten er individuele compromissen qua vermogen, belastbaarheid of systeemopbouw worden gesloten. De aanduiding "band pass" impliceert een "ingebouwd" akoestisch gedrag met een natuurlijk high pass bereik van b. 30 Hz, maar tevens een low pass-gedrag, waarbij de hoge frequenties onderdrukt worden (b. Deze constructievorm werkt net als een individuele speaker, waarbij het voor de subwoofer benodigde volume met maar liefst 50 procent gereduceerd kan worden - een belangrijk aspect bij inbouw in auto's, waar weinig ruimte is. Tegenover dit voordeel staat dan wel een 3 dB geringer rendement, dat in de regel door een groter versterkervermogen gecompenseerd wordt. Hier is het bijzonder belangrijk, dat tussen de beide woofers geen luchtspleet optreedt en dat er scherp gelet wordt op zowel de speakerbekabeling als de ingangsbelastingen. MONTAGE VAN SUBWOOFERBOXEN Voordat u met de definitieve montage van de box begint, dient u op een aantal fundamentele montagepunten te letten: ­ Subwoofers met een oneindige soundwall kunnen in een voertuig eenvoudig met behulp van een op maat gesneden houten plaat worden geïnstalleerd, die voor de akoestische scheiding tussen de aan de voor- en achterzijde optredende geluidsaandelen van de woofer zorgt. De houten plaat wordt in de kofferbak onder de hoedeplank of tegen de rugzijde van de achterbank aangebracht. eventueel aanwezige luchtspleten dienen met afdichtingsmateriaal te worden afgedicht. De vorm van de kast speelt bij de weergave van diepe frequenties een ondergeschikte rol en kan daarom relatief vrij gekozen worden. Wel dient men extreme vormen, die lastig uitgezaagd en verlijmd kunnen worden, te vermijden. MDF-platen of hoogwaardig berkentriplex met een dikte van 19 - 25 mm zijn voor het bouwen van boxen zeer geschikt. [. . . ] Wel dient men extreme vormen, die lastig uitgezaagd en verlijmd kunnen worden, te vermijden. MDF-platen of hoogwaardig berkentriplex met een dikte van 19 - 25 mm zijn voor het bouwen van boxen zeer geschikt. Alle op elkaar sluitende boxwanden moeten worden verlijmd, verschroefd en afgedicht, om losraken door trilling en externe invloeden van buiten in het voertuig te voorkomen. Om trilling te voorkomen, zijn bij grote boxen tevens verstijvingsribben vereist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag