Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de Blaupunkt-USB-interface aansluiten, om MP3-/WMA-bestanden van een USB-datadrager af te spelen. Het apparaat is voor gebruik in een voertuig met 24 V boorspanning ontworpen en moet in een 1-DIN-schacht worden ingebouwd. Gebruik voor het afvoeren van het oude apparaat de beschikbare retour- en verzamelsystemen. De akoestische waarschuwingssignalen van politie, brandweer en reddingsdiensten moeten in het voertuig tijdig te horen zijn. [. . . ] Wanneer u zich in een andere weergavesoort bevindt, u drukt u op de toets BND 2. AF: wanneer de RDS-comfortfunctie is geactiveerd, zoekt de radio in de achtergrond automatisch naar de beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zenders. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. De geactiveerde REG-functie voorkomt dat het apparaat naar alternatieve frequenties van de ingestelde zender omschakelt met een andere programma-inhoud. De RDS-comfortfuncties zijn actief, wanneer het RDS-symbool op het display 6 wordt weergegeven. Opmerking: De instelling REG ON/OFF heeft alleen effect, wanneer de RDS-functie is geactiveerd. Is de voorrang voor verkeersinformatie ingeschakeld, dan wordt de volgende verkeersinformatiezender ingesteld. Is PTY ingeschakeld, dan wordt de volgende zender met het gekozen programmatype ingesteld. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen, of bij lagere gevoeligheid alleen krachtige of bij hogere gevoeligheid ook zwakkere zenders moeten worden ingesteld. Met dit apparaat kunt u programma's in de frequentiebanden FM (UKW), MW en LW (Europa) resp. Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus (FM1, FM2 en FMT) en voor de golfgebieden MW en LW resp. U Druk zo vaak op de toets of 8 totdat "RADIOTXT" wordt weergegeven. Opmerking: U hoeft niet op de aanwijzing van de actuele instelling te wachten, om deze door indrukken van de toets resp. Om de voorrang voor verkeersinformatie in iedere weergavesoort in resp. Opmerking: In de weergavesoorten CD, MP3, CDwisselaar en AUX staat deze functie alleen ter beschikking, wanneer daarvoor het golfgebied FM was ingesteld. Er kunnen afspeelmoeilijkheden ontstaan bij CD's met kopieerbeveiliging. Blaupunkt kan het goed functioneren van CD's met kopieerbeveiliging niet garanderen. Om een lopend verkeersbericht te onderbreken en naar de eerder beluisterde audiobron terug te keren, u drukt u op de toets TA ;. Wanneer er geen CD in de speler zit, u schuift u de CD met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de CDopening totdat u een weerstand voelt. Wanneer er reeds een CD in de speler zit, u drukt u zo vaak op de toets SRC > totdat "CD" op het display 6 verschijnt. Bij de instelling "SCRL OFF" wordt de titelinformatie in delen van telkens 8 tekens op het display 6 weergegeven. Daarbij wordt iedere tekstdeel en titelnummer en speeltijd constant afwisselend gedurende telkens 5 seconden weergegeven. [. . . ] U Druk zo vaak op de toets SRC > totdat "CHANGER" op het display 6 verschijnt. REPEAT beëindigen Om de herhaling te beëindigen, u drukt u zo vaak op toets 2 <, tot "RPT OFF" op het display 6 wordt weergegeven. Scan beëindigen Om de korte weergave te beëindigen, u drukt u opnieuw op de toets 4 <. Om de titels van de actuele CD in willekeurige volgorde weer te geven, u drukt u zo vaak op toets 3 <, tot "MIX CD" op het display 6 wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag