Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Drücken Sie die Taste @/ 2 so oft, bis die gewünschte Speicherebene angezeigt wird. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, einen Sender einzustellen: Sender manuell einstellen u Drücken Sie die Taste 5 / > ein- oder mehrmals kurz, um die Frequenz schrittweise zu ändern, bzw. Programmtyp wählen Hinweis: In der Tuner-Region , , EUROPE" können Sie die Sprache, in der die Programmtypen angezeigt werden, einstellen (siehe Kap. U Drücken Sie die Taste SRC 6 so oft, bis die gewünschte Audioquelle angezeigt wird: · Hinweis: Kann die eingelegte CD nicht wiedergegeben werden, wird kurz , , CD ERROR" angezeigt und die CD wird nach ca. [. . . ] Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de CD-speler door ongeschikte CD's. opmerkingen: · Voor optimaal functioneren moet u alleen CD's gebruiken met het Compact-Disc-logo. Blaupunkt kan geen garantie geven voor het optimaal functioneren van tegen kopieren beveiligde CD's en op de markt leverbare lege CD's en USB-datadragers. Houdt bij het voorbereiden van een MP3-/WMAdatadrager de volgende instructies aan: · Wma" (bij meer tekens wordt het aantal van de door de autoradio herkenbare titels en mappen beperkt) ­ Geen speciale tekens of umlauten · WMA-bestanden alleen zonder Digital Rights Management (DRM) en aangemaakt met Windows Media Player vanaf versie 8 · Aantal titels: 20 000 C`n`C-weergave De C'n'C-interface van Blaupunkt (C'n'C = Command and Control) zorgt voor een nog comfortabelere bediening van apparaat en datadragers, die via een C'n'C-compatibele Blaupunkt-interface op de autoradio zijn aangesloten. Controleer voordat u een C'n'C-geschikte Blaupunkt-interface aansluit de modus van de AUXingang op de achterzijde. CD-wisselaar-weergave U kunt op de autoradio de volgende CD-wisselaar aansluiten: · Blaupunkt IDC A09 Informatie over de behandeling van CD's, het plaatsen van CD's en voor de bediening van de CD-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw CD-wisselaar. Controleer voordat u een CD-wisselaar aansluit de modus van de AUX-ingang op de achterzijde. U Druk net zo vaak op de toets SRC 6 tot de gewenste audiobron wordt weergegeven: · Een USBdatadrager of een CD-wisselaar) is aangesloten. Wanneer de autoradio de data van een aangesloten apparaat of datadrager voor de weergave eerst moet lezen, verschijnt zolang "READING" in het display. Wanneer er sprake is van een storing in het apparaat of datadrager of wanneer de overgedragen data niet weer- Gegeven kunnen worden, wordt een overeenkomstige melding op het display weergegeven (bijv. Na een onderbreking in de voeding of na een magazijnwisseling), dan wordt gedurende die periode "MAG SCAN" weergegeven. Wanneer de RPT-functie actief is, wordt het RPT-symbool op het display weergegeven. U kunt de autoradio via Bluetooth® met andere Bluetooth®-geschikte apparaten zoals mobiele telefoons of MP3-spelers verbinden. Zo kunt u de autoradio met zijn geïntegreerde microfoon als handsfree-installatie voor verbonden mobiele telefoons gebruiken en de audioweergave van andere Bluetooth®-apparaten regelen en via de luidsprekers van de autoradio weergeven (Bluetooth®-Streaming). De Bluetooth®-technologie is een draadloze verbinding met beperkte reikwijdte. Daarom moeten Bluetooth®-apparaten voor het realiseren en handhaven van een verbinding zich in de buurt van de autoradio (in het voertuig) bevinden. Om een Bluetooth®-verbinding op te zetten, moet u de autoradio en het Bluetooth®-apparaat eerst koppelen. Wanneer u de apparaten koppelt, wordt aansluitend een automatisch een Bluetooth®-verbinding gerealiseerd. Deze verbinding blijft bestaan zolang het Bluetooth®-apparaat binnen de reikwijdte blijft. Omdat u met de telefoon U Druk één of meerdere malen op toets DIS/ ESC = om tussen deze weergaven te wisselen: Bedrijf CD T 01 18:33 01 ABC MP3/ WMA/ C`n`C ABCDEF ABCDEF PLAY 02:15 CLK 18:33 Weergave T 01 02:15 Betekenis Titelnummer en speeltijd Titelnummer en tijd Bestandsnaam Artiest 1 Albumnaam 1 Speeltijd Tijd Bij C`n`C-bedrijf kunnen afhankelijk van het aangesloten apparaat verdere weergavemodi beschikbaar zijn 2 Niet in MP3-afspeellijst-modus Opmerking U kunt de weergave van CD-tekst van een audio-CD in- en uitschakelen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instelling in gebruikersmenu uitvoeren", menupunt "CD TEXT"). Bij ingeschakelde CD-tekst wordt bij aanvang van elke titel de betreffende CDtekst eenmaal als lichtkrant weergegeven. Buiten de reikwijdte komt, wordt de verbinding automatisch weer hersteld, wanneer u zich weer binnen de reikwijdte bevindt. [. . . ] U Druk op toets @ / 2 of draai aan de volumeregelaar 4 om de instelling uit te voeren. U Druk op toets @ / 2 of draai aan de volumeregelaar 4 om de instelling uit te voeren. REG (alleen voor tunerregio "EUROPE") Alleen bij FM-radioweergave mogelijk: REG-functie in- of uitschakelen. PTY LANG (alleen voor tunerregio "EUROPE") Alleen bij FM-radioweergave mogelijk: taal voor de weergave van de programmatypen kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag