Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SPANNINGSAANDUIDING Deze aanduiding gaat branden wanneer de interne voedingsspanning geactiveerd wordt en de eenheid bedrijfsklaar is. SIGNAALINGANGEN LINKER-/ RECHTERKANAAL VOOR Voor de aansluiting op de vooruitgang van het bronapparaat. PARALLELLE INGANGSSCHAKELAAR "IN": Wanneer de parallelle ingang in stand "IN" staat, worden de signalen die binnenkomen door de signaalingangen van het voorkanaal gescheiden, en tegelijk naar de voor- en achterkanalen gevoerd (deze functie wordt gebruikt wanneer het bronapparaat niet beschikt over aparte voor-, achter- of subwoofer-uitgangen). "OUT": Wanneer het bronapparaat beschikt over onafhankelijke voor- en achteruitgangen, deactiveert u de parallelle ingang door de schakelaar in stand "OUT" te zetten. [. . . ] KEUZESCHAKELAAR HOOGDOORLAATFREQUENTIE VOORSTE KANAAL Voor de keuze van de hoogdoorlaatscheidingsfrequentie van het voorste kanaal tussen 32 Hz en 400 Hz (of 640 Hz en 8 kHz wanneer de frequentiemultiplier in stand "x20" staat). KEUZESCHAKELAAR HOOGDOORLAATFREQUENTIE ACHTERSTE KANAAL Voor de keuze van de hoogdoorlaatscheidingsfrequentie van het achterste kanaal tussen 32 Hz en 400 Hz . MULTIPLIER HOOGDOORLAATFREQUENTIE VOORSTE KANAAL Wanneer de schakelaar in stand "x20" wordt gezet, kan het bereik van de te kiezen scheidingsfrequenties voor het hoogdoorlaatfilter van het voorste kanaal worden veranderd van 32 Hz 400 Hz in 640 Hz - 8 kHz. 2 8 3 4 9 5 6 : ; 32 REGELAARS, INDICATORS EN AANSLUITINGEN DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH < = > ? @ A B C KEUZESCHAKELAAR VOOR DE SUBWOOFERFREQUENTIE Voor de keuze van de laagdoorlaatscheidingsfrequentie voor het subwoofer-kanaal tussen 32 Hz en 400 Hz. BASS BOOST-SCHAKELAAR Bij inschakelen zorgt deze schakelaar voor versterking over één octaaf van 12 dB bij 45 Hz, ter compensatie van de wooferkast. FASE-OMKEERSCHAKELING Wanneer de schakelaar in stand "180" wordt gezet, worden de uitgangssignalen van de subwoofer 180 graden uit fase verschoven - ten opzichte van de uitgangssignalen voor en achter. STEREO-/MONOSCHAKELAAR VOOR DE SUBWOOFER Voor het kiezen van de stereo- of mono-mode van de subwooferuitgang. REGELING UITGANGSNIVEAU VOORSTE KANAAL Voor het instellen van het niveau van het uitgangssignaal van het voorste kanaal. AANSLUITINGEN UITGANG LINKER-/RECHTERKANAAL VOOR Voor de aansluiting op de linker- en rechteringang van het voorste versterkerkanaal. REGELING UITGANGSNIVEAU ACHTERSTE KANAAL Voor het instellen van het niveau van het uitgangssignaal van het achterste kanaal. AANSLUITINGEN UITGANG LINKER-/RECHTERKANAAL ACHTER Voor de aansluiting op de linker- en rechteringang van het achterste versterkerkanaal. D E F REGELING UITGANGSNIVEAU SUBWOOFER Voor het instellen van het niveau van het uitgangssignaal van het subwooferkanaal. AANSLUITING SUBWOOFERUITGANG LINKS/RECHTS Voor de aansluiting op de linker- en rechteringang van de versterker voor het subwooferkanaal. Wanneer het probleem opnieuw optreedt, gaat u te rade bij het hoofdstuk OPSPOREN VAN FOUTEN. Duidelijke storing Zet het systeem uit en ga te rade bij het hoofdstuk OPSPOREN VAN FOUTEN. abnormale bas) Zet het systeem uit en ga te rade bij het hoofdstuk OPSPOREN VAN FOUTEN. 160 Hz x1 160 Hz 160 Hz stand "tien uur" stand "tien uur" stand "twaalf uur" 200 Hz x20 120 Hz 120 Hz stand "tien uur" stand "tien uur" stand "twaalf uur" 35 OPSPOREN VAN FOUTEN 3. Controle op bijgeluiden Voordat u het mobiele elektronische scheidingsfilter en de andere audiocomponenten definitief bevestigt, voert u de volgende ruiscontrole uit: 1. Start de motor en schakel de voedingsspanning van het bronapparaat in. Vergroot in de vrijloop het toerental van de motor en varieer het audiovolume om te zoeken naar storende motorgeluiden of tikken. Wanneer het probleem niet kan worden verholpen, neemt u contact op met uw vakhandel. Wanneer er geen ongewenste bijgeluiden optreden, controleert u opnieuw of alle kabels stevig vastzitten. Vervolgens draait u de montageschroeven van alle audiocomponenten strak aan. OPSPOREN VAN FOUTEN SYMPTOOM 1. Geen spanningstoevoer MOGELIJKE OORZAAK · Controleer of alle aansluitingen voor aarde, pluspool en afstandsbediening stevig vastzitten. Controleer met een volt-/ohmmeter alle stroomkabels om na te gaan of het systeem +12-voltsspanning ontvangt. [. . . ] Controleer de accuspanning: wanneer deze te laat is, laadt u de accu op of vervangt u deze. Controleer of het mobiele elektronische scheidingsfilter correct met de massa is verbonden (d. w. z. : of de massakabel goed contact maakt met een blank gedeelte van het chassis van de auto). Controleer of alle massa-aansluitingen van het systeem goed contact maken met blank metaal. Ga op zoek naar kortsluiting in de luidsprekers: Verwijder de luidsprekerkabels van de versterker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag