Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 263 Geprogrammeerde zenders kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Zoekgevoeligheid veranderen (SENSITIVITY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Alle ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Voorrang voor verkeersberichten in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] u Druk in het menu "TUNER" zo vaak op de kanteltoets of = totdat het me- Opmerking: Wanneer u de PTY-functie heeft geactiveerd, dan kunt u de kanteltoets of : niet meer gebruiken voor het handmatig zenderzoeken. Wordt er geen zender van dit programmatype gevonden, dan wordt de eerder beluisterde radiozender ingesteld. 267 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Programmatype kiezen U kunt gericht een bepaald programmatype, bijvoorbeeld "SPORT" instellen. de kanteltoets of : het programmatype van uw keuze in. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH tieve frequenties die een ander regionaal programma uitzenden. nupunt "PTY LANGUAGE" in het display wordt weergegeven. u Selecteer de gewenste taal met de kanteltoets of =. CD-weergave (Audio) CD-weergave (Audio) Bij CD-weergave (Audio) speelt u audioCD´s af. Hoe u CD´s inlegt en uitneemt is beschreven in hoofdstuk "Inbedrijfname". Het Audio-CD-display A CD·C B C Track CD TEXT D E F MIX ROCK CLAS 03 01:23 06:17 REPEAT Audio-CD-weergave starten U kunt een reeds geplaatste CD als audiobron kiezen: u Druk net zo vaak op de toets SOURCE > totdat het Audio-CD-display verschijnt. Opmerking: Zolang er zich een CD in de speler bevindt, slaat het apparaat titel en afspeeltijd van de laatst beluisterde CD op. Na het oproepen van de audiobron begint de weergave op die plek waar deze werd onderbroken. J H G A B C D E F G H Voorrang verkeersinformatie Weergave voor CD Titelnummer Speeltijd Klank-voorinstelling (PRESET) Willekeurige weergave (MIX) Herhaalfunctie (RPT) Kloktijd (alleen in tijdmodus weergegeven)1 I CD-tekst (album, artiest, titelnaam)2 1 In het audio-CD-display kunt u de tijdmodus met de ESC/DIS -toets 5 activeren en deactiveren. 2 Wanneer er geen CD-tekst op de CD is opgeslagen, wordt kort "NO CD TEXT" weergegeven. 268 CD-weergave (Audio) Functie Weergave onderbreken (PAUSE) Titel kiezen 9. Handeling Druk op de 5 -toets Display/Omschrijving "PAUSE": weergave pauzeren. Opnieuw indrukken: weergave hervatten : volgende titel afspelen : titel herhalen. Opnieuw indrukken: vorige titel afspelen Actuele titel hoorbaar vooruit-/achteruit spoelen "SCAN": alle titels op de CD kort weergeven (Duur van het fragment kan worden ingesteld: hoofdstuk "Gebruikersinstellingen"). Opnieuw kort indrukken: kort weergeven uit "REPEAT TRK": titel herhalen "REPEAT OFF": herhalen uit "MIX ALL": alle titels op de CD worden in willekeurige volgorde afgespeeld "MIX OFF": random weergave uit : verkeersberichten doorgeven. Opnieuw indrukken: vorige titel afspelen Actuele titel hoorbaar vooruit-/achteruit spoelen "SCAN": alle titels op de CD/USB kort weergeven (Duur van het fragment kan worden ingesteld: hoofdstuk "Gebruikersinstellingen"). Opnieuw kort indrukken: kort weergeven uit "REPEAT TRK": titel herhalen "REPEAT DIR": map herhalen "REPEAT OFF": herhalen uit "MIX ALL": alle titels op de CD/USB in willekeurige volgorde afspelen "MIX DIR" (bij USB: "MIX FOLDER"): titels in map in willekeurige volgorde (max. 99 titels/mappen) "MIX OFF": random weergave uit : verkeersberichten doorgeven. Druk op de MENU/OKtoets < langer dan 2 seconden. Snelle zoekdoorloop Titel kort weergeven Titel herhalen Druk meermaals op de 4 RPT-toets 9. Druk meermaals op de 3 MIX-toets 9. Random weergave Voorrang voor verkeersberichten Druk op de TRAFtoets 9. 273 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Functies in de CD-/USB-weergave (MP3/WMA) Weergave van CD-wisselaar Weergave van CD-wisselaar U kunt op het apparaat de volgende CD-wisselaars aansluiten: · Blaupunkt CDC A03 · Blaupunkt CDC A08 · Blaupunkt IDC A09 Hoe u CD's in het CD-wisselaar-magazijn kunt plaatsen kunt u lezen in de handleiding van uw CD-wisselaar. Het CD-wisselaar-display A CD·C B C Track Disc 02 D E F MIX ROCK POP CLAS 03 01:23 06:17 REPEAT J H G Weergave van CD-wisselaar starten Opmerking: Om de CD-wisselaar als audiobron te kunnen kiezen, moet er zich tenminste één CD in het magazijn bevinden. Om een aangesloten CD-wisselaar als audiobron te kiezen: u U net zo vaak op de SOURCE-toets > totdat het CD-wisselaar-display verschijnt. Wanneer u een CD-wisselaar voor het eerst als audiobron kiest, verschijnt "MAGAZINE SCAN" kort in het display. De weergave begint. A B C D E F G H I Voorrang verkeersinformatie Weergave voor CD-wisselaar Titelnummer Speeltijd Klank-voorinstelling (PRESET) Willekeurige weergave (MIX) Herhaalfunctie (RPT) Tijd1 CD-nummer Een CD kiezen u Om een CD te kiezen, drukt u op kanteltoets of =. 274 1 In het CD-wisselaar-display kunt u de tijdweergave met de ESC/DIS -toets 5 in- en uitschakelen. Weergave van CD-wisselaar Functie Weergave onderbreken (PAUSE) Titel kiezen Druk op de 5 9. Handeling -toets Display/reactie "PAUSE": weergave pauzeren. Opnieuw indrukken: weergave hervatten : volgende titel afspelen : titel herhalen. Opnieuw indrukken: vorige titel afspelen Actuele titel hoorbaar vooruit-/achteruit spoelen "SCAN": alle titels op alle CD's kort weergeven (Duur van het fragment kan worden ingesteld: hoofdstuk "Gebruikersinstellingen"). [. . . ] Kwaliteitsfactor ­ QUALITY Bepaalt de filterkwaliteit van de equalizer, dus de flanksteilheid en filterbandbreedte, afhankelijk van de kenfrequentie. artiest, titel, album, genre, jaar). RDS ­ Radio Data System RDS is een service van de radiobedrijven. Naast de standaard muziek- en gesproken bijdragen wordt extra informatie in de vorm van een versleuteld digitaal signaal verzonden, die door het apparaat kan worden verwerkt (bijv. REG ­ Regionaal Sommige radiozenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag